Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2022-08-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-08-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-185)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.pdf
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-193)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono švietimo centro ir Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo (Nr. T2-199)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:10:00 - 10:13:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį J. Vaitiekūnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-198)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. K. Rimkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-182)    0_document.doc
10:15:00 - 10:17:00 A. K. Rimkus Priimtas
6 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio apskrities regioninę kultūros tarybą (Nr. T2-189)    0_document.doc
10:17:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-194)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 S. Venslavičienė Priimtas
8 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-191)    0_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 S. Venslavičienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo nr. T-89 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ pakeitimo (Nr. T2-183)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 I. Stankevičienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo nr. T-132 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ ir jungtinės veiklos sutarties projektui“ pakeitimo (Nr. T2-192)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 I. Stankevičienė Priimtas
11 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo, vietinės reikšmės kelių statybos ir melioracijos statinių rekonstravimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektui (Nr. T2-178)    0_document.doc
10:29:00 - 10:32:00 R. Samkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-79 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022-2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-195)    0_document.docx
10:32:00 - 10:35:00 R. Samkus Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-197)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-188)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 R. Valantinienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos Pažangos priemonės „Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-186)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 A. Paukštė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-187)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-184)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-179)    0_document.doc
10:45:00 - 10:47:00 J. Balčienė Priimtas
19 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-180)    0_document.doc
10:49:00 - 10:52:00 J. Balčienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti (Nr. T2-181)    0_document.docx
10:49:00 - 10:52:00 J. Balčienė Priimtas
21 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2023 metais (Nr. T2-190)    0_document.docx
10:52:00 - 10:55:00 J. Balčienė Priimtas
Informacija
22 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
10:55:00 - 11:00:00 P. Žagunis Priimtas