Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2022-06-16 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-06-16 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-154)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-145)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 I. Vareikienė. Kviečiamieji į posėdį: biudžetinių įstagų vadovai. Priimtas
3 Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos struktūros pertvarkos ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-150)    0_document.doc
   1_document.doc
10:10:00 - 10:13:00 I. Vareikienė. Priimtas
4 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo (Nr. T2-158)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 I. Vareikienė. Priimtas
5 Dėl lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Panevėžio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-159)    0_document.docx
   1_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 I. Vareikienė. Priimtas
6 Dėl Panevėžio r. Dembavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-163)    0_document.docx
   1_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 I. Vareikienė. Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-137)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
10:20:00 - 10:23:00 M. Bražėnienė Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra" ir Jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-161)    0_document.docx
10:23:00 - 10:26:00 M. Bražėnienė Priimtas
9 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-135)    0_document.doc
   1_document.docx
10:26:00 - 10:29:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį: S. Venckus. Priimtas
10 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-133)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:29:00 - 10:32:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: S. Venckus. Priimtas
11 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2021 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-132)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: R.Morozovienė. Priimtas
12 Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-134)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:34:00 - 10:36:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: G. Ulys. Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-160)    0_document.docx
10:36:00 - 10:39:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: V. Virbalas. Priimtas
14 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti turtą (Nr. T2-157)    0_document.docx
10:39:00 - 10:42:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: V. Virbalas. Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-162)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:42:00 - 10:45:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį: V. Virbalas. Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-130)    0_document.doc
10:47:00 - 10:49:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-156)    0_document.doc
10:49:00 - 10:51:00 J. Balčienė Priimtas
19 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-151)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 J. Balčienė Priimtas
20 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
10:53:00 - 10:55:00 J. Balčienė Priimtas
21 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-139)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 J. Balčienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-152)    0_document.docx
   1_document.docx
10:57:00 - 10:59:00 J. Balčienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-153)    0_document.docx
10:59:00 - 11:02:00 J. Balčienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-155)    0_document.docx
   1_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 E. Lunskis Priimtas
25 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-140)    0_document.docx
11:04:00 - 11:07:00 S. Venslavičienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-147)    0_document.docx
11:07:00 - 11:10:00 S. Venslavičienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-146)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 S. Venslavičienė Priimtas
28 Dėl įgaliojimų Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 D. Malinauskas Priimtas
29 Dėl vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo (Nr. T2-148)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 D. Malinauskas Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2019-2020 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-144)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:16:00 - 11:18:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Ramygalos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2019-2020 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-143)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:18:00 - 11:20:00 D. Malinauskas Priimtas
32 Dėl 2022-2030 metų plėtros programos Pažangos priemonės "Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą" lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 A. Berežanskis Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-141)    0_document.docx
11:24:00 - 11:27:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
Papildomas klausimas
35 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2022 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai (Nr. T2-164)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00 M. Bražėnienė Priimtas
Informacija
36 Informacija apie gautą prašymą Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:27:00 - 11:30:00 P. Žagunis Priimtas