Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2022-03-31 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-03-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 10:35:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-81)    0_document.docx
   1_document.docx
10:35:00 - 10:45:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas Priimtas
3 Dėl 2007 m. birželio 15 d. bendradarbiavimo sutarties tarp Panevėžio rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Molodečno rajono vykdomojo komiteto (Baltarusijos Respublika) nutraukimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-85)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:45:00 - 10:51:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl infrastruktūros sukūrimo Panevėžio rajone projektui (Nr. T2-82)    0_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 I. Kulikauskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-61)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 I. Kulikauskienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų gaisrų prevencijos programos patvirtinimo (Nr. T2-71)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 I. Kulikauskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. T2-55)    0_document.docx
   1_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį J. Vaitiekūnienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-62)    0_document.docx
   1_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Adašiūnas, G. Kubilienė , A. Sakalauskienė , A. Kačarauskienė , J. Zalatorienė, A. Juozaitytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-67)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Adašiūnas, G. Kubilienė , A. Sakalauskienė , A. Kačarauskienė , J. Zalatorienė, A. Juozaitytė Priimtas
11 Dėl pritarimo memorandumo „Dėl saugaus mokinių vežimo autobusais“ projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti (Nr. T2-64)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 A. K. Rimkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-60)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-65)    0_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
   1_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 V. Savickienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-84)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 V. Savickienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-72)    0_document.docx
   1_document.docx
11:17:00 - 11:19:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2022 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-73)    0_document.docx
11:19:00 - 11:21:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo (Nr. T2-79)    0_document.docx
11:21:00 - 11:24:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-68)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-69)    0_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl turto nuomos (Nr. T2-76)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-77)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)    0_document.docx
11:36:00 - 11:39:00 Š. Karalevičienė Priimtas
26 Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-56)    0_document.docx
11:36:00 - 11:39:00 Š. Karalevičienė Priimtas
27 Dėl pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
   1_document.docx
11:39:00 - 11:42:00 Š. Karalevičienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programos patvirtinimo (Nr. T2-74)    0_document.docx
   1_document.docx
11:42:00 - 11:44:00 S. Budreikienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022-2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-83)    0_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 M. Baranauskas Priimtas
30 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-75)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:47:00 - 11:49:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-19 "Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2022 metams panaudojimo programos patvirtinimo" pekeitimo (Nr. T2-80)    0_document.docx
11:49:00 - 11:51:00 Z. Bakanienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-78)    0_document.docx
11:51:00 - 11:53:00 Z. Bakanienė Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
   1_document.docx
11:53:00 - 11:55:00 V. Kanapeckienė Priimtas
Informacija
34 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:55:00 - 12:00:00 P. Žagunis Priimtas