Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2022-02-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-02-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-41)    0_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo metu pateikto motyvuoto siūlymo įgyvendinimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-32)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 J. Masiokas Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-50)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį M. Varnas Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 D. Malinauskas Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 D. Malinauskas Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-37)    0_document.docx
   1_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 D. Malinauskas Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-35)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 D. Malinauskas Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-29)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.pdf
10:30:00 - 10:32:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje (Nr. T2-46)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-49)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 I. Kulikauskienė Priimtas
16 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-33)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-26)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2021 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-39)    0_document.doc
10:40:00 - 10:42:00 V. Kuliešienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos“ pakeitimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-43)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-27)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 S. Budreikienė Priimtas
23 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-31)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:50:00 - 10:52:00 R. Samkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-45)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:52:00 - 10:54:00 R. Samkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 m. planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo (Nr. T2-51)    0_document.xlsx
   1_document.docx
   2_document.jpg
   3_document.jpg
   4_document.jpg
   5_document.jpg
   6_document.jpg
   7_document.jpg
   8_document.jpg
   9_document.jpg
   10_document.jpg
   11_document.jpg
10:54:00 - 10:56:00 R. Samkus Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-48)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, J. Kaušakys, D. Juodelienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-34)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 D. Dirsė Priimtas
Informacija
28 Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2021 metais ataskaita (Nr. T2-53)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 D. Dirsė Įtrauktas į darbotvarkę
29 Informacija apie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projekto „Būk saugus 2021“ ataskaita 11:03:00 - 11:06:00 V. Liepa Priimtas