Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2021-12-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-12-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2022 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-251)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos 2022 metais nustatymo (Nr. T2-250)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatymo (Nr. T2-261)    0_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
4 Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-249)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 A. Čiegytė Priimtas
5 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-258)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-246)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-254)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-247)    0_document.doc
10:19:00 - 10:21:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-259)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:21:00 - 10:25:00 Š. Karalevičienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. T2-260)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 S. Venslavičienė Priimtas
11 Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-245)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 A. K. Rimkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-248)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:29:00 - 10:31:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl Želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos“ aprašo patvirtinimo (Nr. T2-255)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 D. Malinauskas Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-256)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 D. Malinauskas Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-252)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 D. Malinauskas Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:37:00 - 10:39:00 D. Malinauskas Priimtas
17 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-257)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
   3_document.pdf
10:39:00 - 10:41:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
18 Informacija dėl teikimo „Dėl 2019-02-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo“ 10:41:00 - 10:45:00 A. Pocius Priimtas
19 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:45:00 - 10:50:00 A. Pocius Priimtas