Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2021-12-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-12-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-238)    0_document.docx
10:05:00 - 10:20:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-243)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:20:00 - 10:23:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-237)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 I. Kulikauskienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
   1_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 V. Petrauskienė Priimtas
5 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-240)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (Nr. T2-236)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-226)    0_document.doc
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono švietimo centro ir Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo (Nr. T2-234)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vadovo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-225)    0_document.docx
   1_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 S. Venslavičienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-239)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 S. Venslavičienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
10:48:00 - 10:51:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-233)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 V. Savickienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-183 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-232)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 V. Savickienė Priimtas
18 Dėl sutikimo finansuoti objektų sąraše įrašytus objektų darbus (Nr. T2-227)    0_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 R. Samkus Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-235)    0_document.docx
11:05:00 - 11:07:00 D. Malinauskas Priimtas
Papildomas klausimas
20 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.S. (Nr. T2-244)    0_document.docx
11:07:00 - 11:10:00 V. Savickienė Priimtas
Informacija
21 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:10:00 - 11:15:00 A. Pocius Priimtas