Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2021-05-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-05-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-121)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:05:00 - 10:10:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus. Priimtas
2 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-120)    0_document.docx
   1_document.docx
10:10:00 - 10:15:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį P. Diksa. Priimtas
3 Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-119)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:15:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį G. Ulys. Priimtas
4 Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-117)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
5 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-122)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl turto perėmimo nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-111)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-114)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-128)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-129)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-137)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.doc
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.doc
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.doc
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.docx
   19_document.doc
   20_document.docx
   21_document.docx
   22_document.docx
   23_document.docx
   24_document.docx
   25_document.docx
   26_document.docx
10:34:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį biudžetinių įstaigų vadovai. Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-133)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį S. Budreikienė. Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
   1_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-126)    0_document.docx
   1_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl 2021 m. vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
   1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-125)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
10:50:00 - 10:52:00 M. Bražėnienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:52:00 - 10:54:00 Š. Karalevičienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-116)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 Š. Karalevičienė Priimtas
20 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-130)    0_document.docx
   1_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 V. Savickienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
   1_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 D. Malinauskas Priimtas
23 Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Panevėžio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
   1_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Malinauskas Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2021 metams panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-124)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 Z. Bakanienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-144 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo teikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-132)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 S. Budreikienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-113)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 R. Samkus Priimtas
27 Dėl metinio žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų nustatymo (Nr. T2-118)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 V. Jurkštienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 S. Venslavičienė Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl prielaidų ugdymo kokybei stiprinti sudarymo Panevėžio rajone 11:14:00 - 11:17:00 A. K. Rimkus Priimtas
30 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:17:00 - 11:20:00 P. Žagunis Priimtas