Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2021-04-08 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-04-08 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-74)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 10:50:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių atstovai Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-85)    0_document.docx
   1_document.docx
10:50:00 - 11:00:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių atstovai Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-108)    0_document.pdf
   1_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė, V. Januškienė Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-107)    0_document.pdf
   1_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė, V. Januškienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-100)    0_document.doc
11:05:00 - 11:07:00 R. Valantinienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-93)    0_document.doc
11:07:00 - 11:09:00 R. Valantinienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-94)    0_document.docx
11:09:00 - 11:11:00 R. Valantinienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-95)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
11:11:00 - 11:13:00 E. Lunskis Priimtas
9 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-72)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 E. Lunskis Priimtas
10 Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-73)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 E. Lunskis Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-99)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:17:00 - 11:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
12 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-102)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. T2-101)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-110)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-90)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. T2-104)    0_document.doc
11:28:00 - 11:30:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-91)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl nuotekų infrastruktūros objekto išpirkimo (Nr. T2-75)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-77)    0_document.docx
11:34:00 - 11:36:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl priemokos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Kaminskui skyrimo (Nr. T2-96)    0_document.docx
11:36:00 - 11:38:00 S. Venslavičienė Priimtas
21 Dėl pritarimo Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų įgyvendinimui (Nr. T2-80)    0_document.docx
11:38:00 - 11:40:00 M. Bražėnienė Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-81)    0_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 M. Bražėnienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-97)    0_document.docx
11:42:00 - 11:44:00 M. Bražėnienė Priimtas
24 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-89)    0_document.docx
11:44:00 - 11:46:00 V. Savickienė Priimtas
25 Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-109)    0_document.docx
11:46:00 - 11:48:00 V. Savickienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų įstaigų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-103)    0_document.docx
11:48:00 - 11:50:00 V. Savickienė Priimtas
27 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-79)    0_document.docx
11:50:00 - 11:52:00 A. K. Rimkus Priimtas
28 Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-88)    0_document.docx
11:52:00 - 11:54:00 A. K. Rimkus Priimtas
29 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-87)    0_document.docx
11:54:00 - 11:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-106)    0_document.doc
11:56:00 - 11:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo (Nr. T2-105)    0_document.docx
11:58:00 - 12:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
32 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.docx
12:00:00 - 12:02:00 A. K. Rimkus Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-78)    0_document.docx
12:02:00 - 12:05:00 R. Samkus Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-83)    0_document.docx
   1_document.docx
12:05:00 - 12:08:00 R. Samkus Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-76)    0_document.docx
12:08:00 - 12:10:00 R. Samkus Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-82)    0_document.docx
12:10:00 - 12:12:00 Z. Bakanienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-92)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.doc
12:12:00 - 12:14:00 V. Kanapeckienė Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-98)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.doc
12:14:00 - 12:16:00 V. Kanapeckienė Priimtas
39 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-84)    0_document.docx
12:16:00 - 12:18:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
Informacija
40 Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. ataskaita 12:18:00 - 12:20:00 V. Budreikienė Priimtas
41 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:20:00 - 12:22:00 P. Žagunis Priimtas