Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2021-02-25 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-02-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-37)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-61)    0_document.xlsx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.docx
10:07:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-65)    0_document.doc
10:10:00 - 10:12:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-46)    0_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 R. Valantinienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-71)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
8 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-24)    0_document.doc
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-45)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ir valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-34)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB „Aukštaitijos vandenys" (Nr. T2-54)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-62)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-53)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.doc
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-26)    0_document.doc
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-31)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-33)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio (Nr. T2-69)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos reorganizavimo (Nr. T2-41)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Adašiūnas. Priimtas
21 Dėl Panevėžio r. Bernatonių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio reorganizavimo (Nr. T2-43)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį I. Vareikienė, A. Tamošiūnienė. Priimtas
22 Dėl Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Sakalauskienė. Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-48)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl lėšų, 2021 metais skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, perskirstymo kriterijų nustatymo (Nr. T2-49)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-32)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:54:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-51)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Priimtas
30 Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Priimtas
31 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 E. Lunskis Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-64)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 E. Lunskis Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
   1_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 V. Savickienė Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 V. Savickienė Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-35)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 V. Savickienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-39)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 I. Kulikauskienė Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-29)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 A. Pocius Priimtas
39 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-50)    0_document.doc
11:22:00 - 11:24:00 A. Pocius Priimtas
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-27)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 L. Karpavičienė Priimtas
41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 J. Masiokas Priimtas
42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
   1_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 S. Budreikienė Priimtas
43 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 S. Budreikienė Priimtas
44 Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2021 metams panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 Z. Bakanienė Priimtas
45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2020 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.docx
11:34:00 - 11:36:00 Z. Bakanienė Priimtas
46 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2020 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-60)    0_document.docx
11:36:00 - 11:40:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, j. Kaušakys, D. Juodelienė. Priimtas
47 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-55)    0_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 D. Dirsė Priimtas
Informacija
48 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2020 metais ataskaitą (Nr. T2-67)    0_document.doc
11:42:00 - 11:44:00 D. Dirsė Priimtas
49 Informacija apie reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo 11:44:00 - 11:46:00 P. Žagunis Priimtas
50 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:46:00 - 11:50:00 P. Žagunis Priimtas