Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2020-12-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-298)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-299)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 A. Čiegytė Priimtas
3 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (Nr. T2-297)    0_document.doc
10:09:00 - 10:11:00 A. Čiegytė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-294)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 A. Pocius Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-289)    0_document.docx
10:13:00 - 10:14:00 I. Kulikauskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-296)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:14:00 - 10:16:00 Š. Karalevičienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-290)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:16:00 - 10:17:00 M. Bražėnienė Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-293)    0_document.docx
10:17:00 - 10:18:00 M. Bražėnienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-292)    0_document.docx
10:18:00 - 10:19:00 S. Venslavičienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl pritarimo sutarčių projektams“ pakeitimo (Nr. T2-291)    0_document.doc
   1_document.docx
10:19:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus Priimtas
11 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą N. S. (Nr. T2-295)    0_document.docx
10:20:00 - 10:21:00 V. Savickienė Priimtas
Informacija
12 Informacija apie teikimą dėl 2020 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A-558 pakeitimo 10:21:00 - 10:23:00 P. Žagunis Priimtas
13 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:23:00 - 10:25:00 P. Žagunis Priimtas