Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2020-12-03 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-03 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-277)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas. Priimtas
2 Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2021 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-270)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį J. Pagojienė, G. Navickas. Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos 2021 metais nustatymo (Nr. T2-278)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį J. Pagojienė, G. Navickas. Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-265)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 P. Žagunis Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo. (Nr. T2-266)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 P. Žagunis Priimtas
6 Dėl Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-275)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 E. Lunskis Priimtas
7 Dėl sutikimo finansuoti objektų sąraše įrašytus objektų darbus (Nr. T2-264)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 E. Lunskis Priimtas
8 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-267)    0_document.doc
10:29:00 - 10:31:00 E. Lunskis Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-287)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:31:00 - 10:34:00 E. Lunskis Priimtas
10 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-273)    0_document.docx
   1_document.ods
   2_document.ods
   3_document.ods
   4_document.docx
10:34:00 - 10:35:00 V. Jurkštienė. Kviečiamieji į posėdį J. Michnevičienė. Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-274)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-282)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-281)    0_document.doc
10:39:00 - 10:41:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-280)    0_document.docx
   1_document.docx
10:41:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-286)    0_document.doc
10:43:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-279)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui perduoti turtą pagal panaudos sutartį (Nr. T2-271)    0_document.doc
10:47:00 - 10:49:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl patalpų skyrimo (Nr. T2-288)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-268)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 S. Venslavičienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-269)    0_document.docx
10:53:00 - 10:55:00 S. Venslavičienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-272)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo 2021-2023 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-284)    0_document.docx
10:57:00 - 10:59:00 S. Budreikienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-285)    0_document.docx
   1_document.docx
10:59:00 - 11:01:00 S. Budreikienė Priimtas
24 Dėl 2021 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-283)    0_document.docx
11:01:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T2-276)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 A. K. Rimkus Priimtas