Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2020-11-05 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-11-05 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-258)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-237)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 Š. Karalevičienė Priimtas
5 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.L.G. (Nr. T2-238)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 D. Jesiūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-254)    0_document.docx
   1_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 J. Michnevičienė Priimtas
7 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-259)    0_document.doc
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-260)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
   1_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-229)    0_document.doc
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-255)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl nuompinigių už Panevėžio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-262)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-240)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. T2-252)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-235)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-248)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Nr. T2-261)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo (Nr. T2-257)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 S. Biveinienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)    0_document.docx
   1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 S. Biveinienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-249)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 S. Biveinienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 S. Budreikienė Priimtas
24 Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-251)    0_document.docx
   1_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 M. Bražėnienė Priimtas
25 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, esančio Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-247)    0_document.doc
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 M. Bražėnienė Priimtas
26 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos pastato, esančio Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-244)    0_document.doc
   1_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 M. Bražėnienė Priimtas
27 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos pastato, esančio Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-245)    0_document.docx
   1_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 M. Bražėnienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo (Nr. T2-250)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 M. Bražėnienė Priimtas
29 Dėl pritarimo projektui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą LT04-1-KM-K01 „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ (Nr. T2-232)    0_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 M. Bražėnienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-234)    0_document.xls
   1_document.docx
11:09:00 - 11:11:00 M. Bražėnienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-233)    0_document.docx
11:11:00 - 11:13:00 M. Bražėnienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-256)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 A. K. Rimkus Priimtas
33 Dėl pritarimo tapti švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare (Nr. T2-246)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 A. K. Rimkus Priimtas
34 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui (Nr. T2-228)    0_document.doc
11:17:00 - 11:19:00 R. Samkus Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-263)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 R. Samkus Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-236)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 R. Samkus Priimtas
Informacija
37 Informacija apie reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13 ' 2 straipsniu įstatymo nuostatų vykdymo 11:24:00 - 11:26:00 P. Žagunis Priimtas
38 Informacija dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo 11:26:00 - 11:28:00 P. Žagunis Priimtas
39 Informacija apie reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų vykdymo 11:28:00 - 11:30:00 P. Žagunis Priimtas
40 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:30:00 - 11:33:00 P. Žagunis Priimtas