Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2020-05-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-05-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos (Nr. T2-133)    0_document.docx
10:10:00 - 10:14:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji įposėdį N. Šinkūnienė, N. Lekarauskienė Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo darbo užmokesčio didinimo karantino metu (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
3 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2019 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-134)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:16:00 - 10:19:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį P. Diksa Priimtas
4 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-126)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus Priimtas
5 Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-125)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį G. Ulys Priimtas
6 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:25:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-124)    0_document.docx
10:26:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. T2-127)    0_document.docx
10:27:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Nr. T2-142)    0_document.docx
10:28:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-140)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xls
10:31:00 - 10:34:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-139)    0_document.docx
   1_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamieji įposėdį V. Virbalas Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų reorganizavimo prijungimo būdu prie Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. T2-122)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 D. Jesiūnienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, J. Pagojienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-130)    0_document.docx
   1_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 D. Jesiūnienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-118)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 D. Jesiūnienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 D. Jesiūnienė Priimtas
16 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-135)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.docx
   19_document.docx
   20_document.docx
   21_document.docx
   22_document.docx
   23_document.docx
   24_document.docx
   25_document.docx
   26_document.docx
   27_document.docx
   28_document.docx
   29_document.docx
   30_document.docx
   31_document.docx
   32_document.docx
   33_document.docx
   34_document.docx
   35_document.docx
   36_document.docx
   37_document.docx
   38_document.docx
   39_document.docx
   40_document.docx
   41_document.docx
   42_document.docx
   43_document.docx
   44_document.docx
10:46:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji įposėdį biudžetinių įstaigų vadovai Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-119)    0_document.docx
10:58:00 - 10:59:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-137)    0_document.docx
   1_document.docx
10:59:00 - 11:01:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio švietimo įstaigose 2020-2021 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
11:01:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-116)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
11:03:00 - 11:04:00 M. Bražėnienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-117)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
11:04:00 - 11:06:00 M. Bražėnienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-129)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
11:06:00 - 11:09:00 Š. Karalevičienė Priimtas
23 Dėl metinio žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų nustatymo (Nr. T2-120)    0_document.docx
11:09:00 - 11:11:00 V. Jurkštienė Priimtas
24 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-121)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
11:11:00 - 11:13:00 V. Jurkštienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 Z. Bakanienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 R. Samkus Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, priežiūros organizavimo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-128)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 R. Samkus Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-132)    0_document.docx
11:20:00 - 11:21:00 L. Karpavičienė Priimtas
Informacija
29 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:21:00 - 11:24:00 P. Žagunis Priimtas