Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2020-04-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-110)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-104)    0_document.pdf
   1_document.doc
   2_document.pdf
10:07:00 - 10:09:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-112)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:09:00 - 10:13:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
4 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-113)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-103)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-96)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-107)    0_document.pdf
   1_document.doc
10:19:00 - 10:21:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Lekarauskienė Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-106)    0_document.pdf
   1_document.doc
10:21:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-101)    0_document.doc
10:23:00 - 10:25:00 R. Valantinienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-102)    0_document.doc
10:25:00 - 10:27:00 R. Valantinienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-108)    0_document.doc
10:27:00 - 10:29:00 R. Valantinienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr.T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-105)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 R. Valantinienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-100)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 I. Kulikauskienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Spaudinių leidybos vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Spaudinių leidybos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-111)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-109)    0_document.docx
   1_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
16 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-99)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:37:00 - 10:39:00 S. Biveinienė Priimtas
17 Dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke, Velžio seniūnijoje, Panevėžio rajone“ tvirtinimo (Nr. T2-97)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:39:00 - 10:43:00 S. Biveinienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-98)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 S. Biveinienė Priimtas
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-114)    0_document.doc
10:45:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
20 Dėl prašymo finansuoti iš ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų kelių objektus 10:50:00 - 10:55:00 R. Samkus Priimtas