Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2020-04-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-84)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:10:00 - 10:20:00 P. Žagunis Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-94)    0_document.docx
   1_document.docx
10:20:00 - 10:25:00 E. Lunskis Priimtas
3 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-74)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl lėšų skyrimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-73)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 Š. Karalevičienė Priimtas
5 Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-77)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 M. Bražėnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-93)    0_document.docx
10:32:00 - 10:35:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
7 Dėl sprendimo tapti viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke (Nr. T2-92)    0_document.docx
10:35:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl turto perdavimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. T2-85)    0_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-80)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-78)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl pritarimo turto panaudos sutarties projektui (Nr. T2-91)    0_document.doc
10:44:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-76)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-87)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.docx
   1_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.K. (Nr. T2-79)    0_document.docx
10:52:00 - 10:55:00 V. Savickienė Priimtas
16 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-81)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-88)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-82)    0_document.docx
   1_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-90)    0_document.docx
11:02:00 - 11:05:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-89)    0_document.docx
11:05:00 - 11:07:00 R. Valantinienė Priimtas
21 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano rengimo (Nr. T2-83)    0_document.docx
11:07:00 - 11:10:00 S. Trečiokienė Priimtas
22 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-75)    0_document.doc
   1_document.pdf
11:10:00 - 11:12:00 R. Samkus Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-95)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
24 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:16:00 - 11:19:00 P. Žagunis Priimtas