Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2020-01-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-01-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:07:00 - 10:19:00 S. Venslavičienė Priimtas
3 Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-19)    0_document.docx
   1_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-7 "Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-21)    0_document.docx
   1_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 V. Savickienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-20)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-14)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
7 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-16)    0_document.doc
10:27:00 - 10:29:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl leidimo pakeisti pastatų naudojimo paskirtį (Nr. T2-3)    0_document.doc
10:29:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl valstybės turto nurašymo ir tolesnio panaudojimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-7)    0_document.doc
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-6)    0_document.doc
10:41:00 - 10:43:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl nesutikimo perimti turtą (Nr. T2-15)    0_document.doc
10:43:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-516 „Dėl pastatų nugriovimo“ pakeitimo (Nr. T2-22)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
   1_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 R. Samkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-4)    0_document.doc
10:50:00 - 10:52:00 R. Samkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 Z. Bakanienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr.T-75 ,,Dėl priėmimo į Panevėžio rajono savivldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
   1_document.doc
10:54:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-12)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-18)    0_document.pdf
   1_document.doc
10:58:00 - 11:01:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
11:01:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
23 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projektą 11:03:00 - 11:07:00 Š. Karalevičienė Priimtas
24 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 11:07:00 - 11:11:00 M. Bražėnienė Priimtas
25 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo ir Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
11:11:00 - 11:15:00 R. Samkus Priimtas