Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2019-12-18 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-12-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Dainos Murauskienės skyrimo į Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai (Nr. T2-270)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį D. Murauskienė Priimtas
2 Dėl Laimos Plančiūnienės skyrimo į Panevėžio r. muzikos mokyklos direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai (Nr. T2-257)    0_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį L. Plančiūnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gailiūno darbo sutarties nutraukimo ir pavedimo Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorei Astai Sakalauskienei laikinai eiti Miežiškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. T2-273)    0_document.docx
10:11:00 - 10:14:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį R. Gailiūnas, A. Sakalauskienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Sereikienės darbo sutarties nutraukimo ir pavedimo Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos direktorei Jolantai Grinkienei laikinai eiti Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. T2-272)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį N. Sereikienė, J. Grinkienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus Stasio Lisankos darbo sutarties nutraukimo ir pavedimo Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos direktoriui Algiui Adašiūnui laikinai eiti Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. T2-271)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį S. Lisanka, A. Adašiūnas Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-258)    0_document.docx
10:18:00 - 10:21:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. T2-276)    0_document.docx
   1_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 S. Venslavičienė Nepriimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-261)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2020 metais nustatymo (Nr. T2-262)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
10 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2020 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-260)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
11 Dėl UAB "Aukštaitijos vandenys" papildomų investicijų sąrašo suderinimo (Nr. T2-266)    0_document.doc
10:29:00 - 10:31:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-267)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:31:00 - 10:34:00 Š. Karalevičienė Priimtas
13 Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. T2-265)    0_document.doc
10:34:00 - 10:35:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T2-275)    0_document.doc
10:35:00 - 10:38:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-269)    0_document.docx
   1_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Panevėžio rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-268)    0_document.doc
10:40:00 - 10:42:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-278)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-264)    0_document.doc
10:45:00 - 10:47:00 R. Valantinienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-259)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 S. Biveinienė Priimtas
20 Dėl 2020 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-263)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Žibartonių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-280)    0_document.docx
10:51:00 - 10:52:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Linkaučių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-279)    0_document.docx
10:52:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinę mokyklą (Nr. T2-277)    0_document.doc
   1_document.docx
10:53:00 - 10:54:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo (Nr. T2-282)    0_document.docx
10:54:00 - 10:55:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Raguvos lopšelį-darželį „Skruzdėliukas“ (Nr. T2-281)    0_document.docx
10:55:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-274)    0_document.docx
10:56:00 - 10:57:00 Z. Bakanienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierės Reginos Zitos Viškelienės atleidimo iš pareigų ir pavedimo Panevėžio rajono Kontrolės ir audito tarnybos vyresniajai patarėjai Vidutei Kanapeckienei laikinai eiti Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas (Nr. T2-283)    0_document.docx
   1_document.docx
10:57:00 - 11:02:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį R. Z. Viškelienė, V. Kanapeckienė Priimtas
Informacija
28 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:02:00 - 11:05:00 P. Žagunis Priimtas