Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2019-12-06 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-12-06 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Ramutės Skrickienės skyrimo į Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai (Nr. T2-232)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį R. Skrickienė Priimtas
2 Dėl Algio Adašiūno skyrimo į Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai (Nr. T2-233)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį A. Adašiūnas Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl apmokėjimo kultūros ir meno darbuotojams už suteiktas kvalifikacines klases“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-234)    0_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 S. Venslavičienė Priimtas
4 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2020 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-238)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį J. Pagojienė Priimtas
5 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio rajono vaikų globos namus prijungimo prie Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro būdu (Nr. T2-239)    0_document.docx
10:13:00 - 10:16:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį J. Pagojienė, G. Navickas Priimtas
6 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.O. (Nr. T2-251)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 V. Savickienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-248)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.doc
   11_document.pdf
10:18:00 - 10:23:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl Panevėžio m. ir Panevėžio r. nevyriausybinių sporto organizacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-255)    0_document.docx
   1_document.docx
10:25:00 - 10:29:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:29:00 - 10:32:00 Š. Karalevičienė Priimtas
11 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl nuompinigių už Panevėžio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-245)    0_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-244)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-249)    0_document.doc
10:39:00 - 10:41:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
10:41:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo (Nr. T2-252)    0_document.docx
10:46:00 - 10:49:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-246)    0_document.doc
10:49:00 - 10:51:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-254)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 S. Budreikienė Priimtas
20 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-247)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 S. Budreikienė Priimtas
21 Dėl sutikimo finansuoti darbus (Nr. T2-235)    0_document.docx
10:56:00 - 11:00:00 R. Samkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-250)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 J. Michnevičienė Priimtas
23 Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-240)    0_document.doc
11:02:00 - 11:04:00 R. Valantinienė Priimtas
24 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-236)    0_document.doc
11:04:00 - 11:06:00 R. Valantinienė Priimtas
25 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-237)    0_document.doc
11:06:00 - 11:08:00 R. Valantinienė Priimtas
26 (*Darbotvarkė gali būti papildyta klausimu Tarybos sprendimu.) Dėl nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. T2-256)    0_document.docx
11:08:00 - 11:13:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
27 Informacija apie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą 11:13:00 - 11:15:00 P. Žagunis Priimtas
28 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:15:00 - 11:18:00 P. Žagunis Priimtas
29 Informacija apie mokinių stovyklos turtą 11:18:00 - 11:21:00 A. Čiegytė Priimtas