Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2019-10-31 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo (Nr. T2-221)    0_document.docx
10:05:00 - 10:09:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
2 Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-216)    0_document.doc
10:09:00 - 10:11:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Nepriimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo investiciniam projektui finansuoti“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl ilgalaikės paskolo ėmimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 Š. Karalevičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:15:00 - 10:19:00 Š. Karalevičienė Priimtas
6 Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-213)    0_document.doc
10:19:00 - 10:21:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
7 Dėl pirčių paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-225)    0_document.doc
10:21:00 - 10:25:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-616 ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-711 pripažinimo netekusiais galios (Nr. T2-214)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
9 Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-222)    0_document.doc
10:27:00 - 10:29:00 J. Balčienė Priimtas
10 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:29:00 - 10:33:00 J. Balčienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-218)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 J. Balčienė Priimtas
12 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 J. Balčienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:37:00 - 10:41:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
   1_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. T2-227)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 A. Pocius Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 "Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-212)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:45:00 - 10:49:00 S. Jerpyliova. Kviečiamieji į posėdį R. Budreika, J. Skorulskis. Priimtas
17 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:49:00 - 10:51:00 S. Glinskis Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
   1_document.docx
10:51:00 - 10:52:00 Z. Bakanienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 R. Samkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 R. Samkus Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
10:56:00 - 10:57:00 M. Paipulienė Priimtas
Informacija
22 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:57:00 - 11:00:00 P. Žagunis Priimtas
23 Informacija apie pareiškimą dėl nesutikimo pakeisti Aukštaitijos apygardos ribas 11:00:00 - 11:05:00 P. Žagunis Priimtas