Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2019-08-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-08-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-173)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posėdį N. Lekarauskienė, N. Šinkūnienė Priimtas
2 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-165)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 S. Venslavičienė Priimtas
3 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-162)    0_document.docx
10:10:00 - 10:14:00 S. Venslavičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-185)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.doc
10:14:00 - 10:16:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-161)    0_document.doc
   1_document.xls
   2_document.pdf
   3_document.docx
   4_document.doc
10:16:00 - 10:20:00 R. Z. Viškelienė, D. Ulianskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-175)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:20:00 - 10:23:00 D. Ulianskienė Priimtas
7 Dėl lėšų skyrimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti (Nr. T2-160)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 D. Ulianskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-182)    0_document.doc
10:25:00 - 10:28:00 J. Balčienė. Kvieti į posėdį V. Virbalas Priimtas
9 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui parduoti turtą (Nr. T2-183)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 J. Balčienė. Kvieti į posėdį V. Virbalas Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-184)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:30:00 - 10:32:00 J. Balčienė. Kvieti į posėdį V. Virbalas Priimtas
11 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-177)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 J. Balčienė Priimtas
12 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-155)    0_document.doc
10:34:00 - 10:36:00 J. Balčienė Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-163)    0_document.doc
10:36:00 - 10:38:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-156)    0_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-159)    0_document.doc
10:40:00 - 10:42:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl patalpų suteikimo (Nr. T2-170)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-171)    0_document.doc
10:44:00 - 10:46:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-166)    0_document.doc
10:46:00 - 10:48:00 J. Balčienė Priimtas
19 Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl parduodamo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus“ pakeitimo (Nr. T2-164)    0_document.doc
10:48:00 - 10:50:00 J. Balčienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-174)    0_document.docx
10:50:00 - 10:54:00 I. Kulikauskienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-158)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 I. Kulikauskienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-168)    0_document.doc
10:56:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“ KA1 programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-169)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. T2-176)    0_document.docx
11:02:00 - 11:05:00 M. Bražėnienė Priimtas
26 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (Nr. T2-179)    0_document.docx
11:05:00 - 11:08:00 M. Bražėnienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-181)    0_document.docx
   1_document.xlsx
11:08:00 - 11:10:00 M. Bražėnienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 S. Trečiokienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Birželio 28 d. Sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-180)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 D. Jesiūnienė Priimtas
Informacija
30 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:15:00 - 11:18:00 P. Žagunis Priimtas