Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2019-06-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-06-20 00:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-132)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-140)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 M. Bražėnienė Priimtas
3 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2019 metais (Nr. T2-153)    0_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-151)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį S.Venckus Priimtas
5 Dėl pritarimo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-142)    0_document.docx
   1_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį G. Ulys Priimtas
6 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-143)    0_document.doc
   1_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį P. Diksa Priimtas
7 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-134)    0_document.doc
10:17:00 - 10:19:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-133)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2020 metais (Nr. T2-126)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-129)    0_document.doc
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-139)    0_document.doc
10:27:00 - 10:29:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių, Raguvos, Ramygalos, Vadoklių, Velžio seniūnijose, specialiojo plano rengimo (Nr. T2-148)    0_document.doc
10:29:00 - 10:34:00 S. Glinskis. Kviesti į posėdį UAB „Archstudija“ Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 S. Glinskis Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:37:00 - 10:39:00 Š. Karalevičienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-130)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 Š. Karalevičienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 V. Jakubonis Priimtas
18 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-131)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 V. Jakubonis Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, darbdavių organizacijų ir profesinių organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo projektui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-128)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-137)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 S. Budreikienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-146)    0_document.doc
10:53:00 - 10:55:00 R. Valantinienė Priimtas
24 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-147)    0_document.doc
10:55:00 - 10:57:00 R. Valantinienė Priimtas
25 Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-144)    0_document.doc
10:57:00 - 10:59:00 R. Valantinienė Priimtas
26 Dėl reagavimo i savižudybių riziką Panevėžio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo (Nr. T2-150)    0_document.docx
10:59:00 - 11:01:00 R. Valantinienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamentto patvirtinimo (Nr. T2-145)    0_document.doc
11:01:00 - 11:03:00 R. Valantinienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-154)    0_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 L. Karpavičienė Priimtas
Informacija
29 Gyventojų prašymai, skirti Panevėžio rajono savivaldybės tarybai ir (ar) merui  0_document.pdf
11:05:00 - 11:07:00 P. Žagunis Priimtas