Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2019-05-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-122)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-113)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-125)    0_document.docx
   1_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 Š. Karalevičienė Priimtas
5 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-116)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.doc
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.docx
   19_document.docx
   20_document.docx
   21_document.docx
   22_document.docx
   23_document.docx
   24_document.docx
   25_document.docx
   26_document.docx
   27_document.docx
   28_document.docx
   29_document.docx
   30_document.docx
   31_document.docx
   32_document.docx
   33_document.docx
   34_document.docx
   35_document.docx
   36_document.docx
   37_document.docx
   38_document.docx
   39_document.docx
   40_document.docx
   41_document.docx
   42_document.docx
   43_document.docx
   44_document.docx
10:14:00 - 10:17:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį V. Pocius, D. Kiršgalvienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. T2-105)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. T2-104)    0_document.doc
10:19:00 - 10:21:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-114)    0_document.docx
10:21:00 - 10:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl Studijų rėmimo komisijos sudarymo (Nr. T2-111)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-110)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.pdf
   4_document.docx
   5_document.pdf
   6_document.docx
   7_document.pdf
   8_document.docx
   9_document.pdf
   10_document.docx
   11_document.pdf
   12_document.docx
   13_document.pdf
   14_document.docx
   15_document.pdf
   16_document.docx
   17_document.pdf
10:26:00 - 10:28:00 M. Bražėnienė Priimtas
11 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-121)    0_document.docx
10:28:00 - 10:31:00 V. Jurkštienė Priimtas
12 Dėl metinio žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų nustatymo (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:31:00 - 10:36:00 V. Jurkštienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-103)    0_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti turtą (Nr. T2-107)    0_document.doc
10:40:00 - 10:42:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl parduodamo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduotiSavivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (Nr. T2-102)    0_document.doc
10:42:00 - 10:44:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-120)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono tarybos 1999 m. birželio 24 d. sprendimo Nr. 76 „Dėl prevencinių profilaktinių komisijų sudarymo seniūnijose ir jų nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-119)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė Priimtas
19 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-118)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-124)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.E. (Nr. T2-117)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 V. Savickienė Priimtas
22 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą L.D. (Nr. T2-108)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 V. Savickienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-109)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 V. Savickienė Priimtas
24 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-106)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:58:00 - 11:00:00 S. Glinskis Priimtas
Informacija
25 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:00:00 - 11:02:00 P. Žagunis Priimtas