Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2019-05-03 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-05-09 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-99)    0_document.docx
10:05:00 - 10:10:00 E. Lunskis Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-100)    0_document.docx
10:10:00 - 10:13:00 R. Valantinienė Priimtas
3 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-101)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė Priimtas