Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2019-04-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-04-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-85)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 10:45:00 P. Žagunis. Kviesti į posėdį Administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas. Priimtas
2 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-84)    0_document.docx
   1_document.docx
10:45:00 - 11:00:00 E. Lunskis. Kviesti į posėdį administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas. Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-76)    0_document.doc
   1_document.pdf
12:00:00 - 12:03:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-75)    0_document.doc
   1_document.pdf
12:03:00 - 12:06:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Lekarauskienė. Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-62)    0_document.doc
12:06:00 - 12:09:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį A. Busila. Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.doc
12:09:00 - 12:11:00 R. Valantinienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savialdybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-86)    0_document.doc
12:11:00 - 12:15:00 R. Valantinienė Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-82)    0_document.pdf
   1_document.doc
12:15:00 - 12:18:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Virbalas. Priimtas
9 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-78)    0_document.docx
12:18:00 - 12:20:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (Nr. T2-64)    0_document.doc
12:20:00 - 12:22:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos (Nr. T2-65)    0_document.doc
12:22:00 - 12:25:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-69)    0_document.docx
12:25:00 - 12:27:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-51)    0_document.doc
12:27:00 - 12:29:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-61)    0_document.doc
12:29:00 - 12:31:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-74)    0_document.docx
12:31:00 - 12:33:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-73)    0_document.docx
12:33:00 - 12:35:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-77)    0_document.docx
12:35:00 - 12:38:00 V. Savickienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-79)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
12:38:00 - 12:41:00 Š. Karalevičienė Priimtas
19 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-52)    0_document.docx
   1_document.docx
12:41:00 - 12:43:00 Š. Karalevičienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organaizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-55)    0_document.docx
12:43:00 - 12:45:00 Š. Karalevičienė Priimtas
21 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
12:45:00 - 12:47:00 S. Venslavičienė Priimtas
22 Dėl Alvidos Tamošiūnienės skyrimo į Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai (Nr. T2-81)    0_document.docx
12:47:00 - 12:50:00 S. Venslavičienė Priimtas
23 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-71)    0_document.docx
12:50:00 - 12:53:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl 2019 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-72)    0_document.doc
   1_document.docx
12:53:00 - 12:55:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
12:55:00 - 12:57:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
   1_document.docx
12:57:00 - 13:00:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį E. Grucienė. Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
   1_document.doc
13:00:00 - 13:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
28 Dėl Priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.doc
13:03:00 - 13:06:00 A. K. Rimkus Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
13:06:00 - 13:08:00 A. K. Rimkus Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
13:08:00 - 13:10:00 A. K. Rimkus Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-80)    0_document.docx
13:10:00 - 13:12:00 I. Kulikauskienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. T2-67)    0_document.doc
13:12:00 - 13:14:00 R. Trota Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)    0_document.docx
13:14:00 - 13:16:00 J. Liutkevičienė Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo (Nr. T2-60)    0_document.pdf
   1_document.docx
13:16:00 - 13:18:00 R. Samkus Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, registruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-53)    0_document.pdf
   1_document.docx
13:18:00 - 13:21:00 R. Samkus Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl pritarimo projekto „Dienos užimtumo centro „Vilties sodas“ įkūrimas“ jungtinės veiklos sutarties projektui“ pakeitimo (Nr. T2-83)    0_document.docx
13:21:00 - 13:25:00 M. Bražėnienė Priimtas
Informacija
37 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2019 m. vasario 8 d. teikimo Nr. T-1 „Dėl pareigybės aprašymo punkto pakeitimo“ 13:25:00 - 13:27:00 P. Žagunis Priimtas
38 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
13:27:00 - 13:30:00 P. Žagunis Priimtas