Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2019-01-24 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:02:00 - 10:04:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:04:00 - 10:06:00 A. Pocius Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-9)    0_document.docx
10:06:00 - 10:11:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Virbalas. Priimtas
4 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-15)    0_document.doc
10:11:00 - 10:13:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Virbalas. Priimtas
5 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-8)    0_document.doc
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-14)    0_document.docx
   1_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 V. Savickienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 I. Kulikauskienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-12)    0_document.doc
10:21:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviesti į posedį A. Busila. Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posedį A. Busila. Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 M. Bražėnienė Priimtas
12 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę „WiFi4EU“ (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:28:00 - 10:31:00 M. Bražėnienė Priimtas
13 Dėl gatvių pavadinimų keitimo ir panaikinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:31:00 - 10:33:00 R. Rapkevičienė Priimtas
14 Dėl Sanžilės kraštovaizdžio draustinio nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Biveinienė Priimtas
15 Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:35:00 - 10:37:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 V. Jakubonis Priimtas
Informacija
17 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projektą 10:39:00 - 10:44:00 Š. Karalevičienė Priimtas
18 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo ir Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.doc
 4_document.xls
10:44:00 - 10:46:00 R. Samkus Priimtas
19 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 10:46:00 - 10:50:00 M. Bražėnienė Priimtas
20 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:50:00 - 10:52:00 P. Žagunis Priimtas