Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2018-11-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-11-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-221)    0_document.docx
10:02:00 - 10:04:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį R. Bagdonienė Priimtas
2 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-216)    0_document.doc
10:04:00 - 10:06:00 A. K. Rimkus Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-230)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:06:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-227)    0_document.docx
   1_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
5 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė Priimtas
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A. G. (Nr. T2-218)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 V. Savickienė Priimtas
8 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl pritarimo turto panaudos sutarčių projektams (Nr. T2-228)    0_document.doc
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 V. Petrauskienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2018 metais“ pakeitimo (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 V. Petrauskienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018– 2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 V. Petrauskienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-225)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:30:00 - 10:32:00 R. Samkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 S. Biveinienė Priimtas
Informacija
17 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. reikalavimo Nr. R-15 „Dėl Kapinių tvarkymo taisyklių nuostatų įgyvendinimo“ 10:34:00 - 10:36:00 P. Žagunis Priimtas
18 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:36:00 - 10:38:00 P. Žagunis Priimtas