Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2018-06-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-06-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-146)    0_document.docx
10:03:00 - 10:10:00 A.P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.pdf
10:10:00 - 10:20:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotojų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-148)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
   3_document.xls
   4_document.xls
   5_document.doc
   6_document.pdf
   7_document.doc
10:20:00 - 10:30:00 R. Z. Viškelienė, G. Šarkiūnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-147)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xls
10:30:00 - 10:35:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2018 metais (Nr. T2-139)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 V. Petrauskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-143)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 V. Petrauskienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
10:40:00 - 10:12:00 I. Kulikauskienė Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto „Dienos užimtumo centro „Vilties sodas“ įkūrimas“ jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-150)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 I. Kulikauskienė Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“ jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-151)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 I. Kulikauskienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-137)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-145)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Balsuojama
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-97 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-136)    0_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-135)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-144)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-140)    0_document.doc
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos (Nr. T2-152)    0_document.doc
11:06:00 - 11:09:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-59 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" patvirtinimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
11:09:00 - 11:12:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
11:15:00 - 11:20:00 D. Jesiūnienė Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regioninę kultūros tarybą (Nr. T2-153)    0_document.doc
11:25:00 - 11:30:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-154)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
22 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:30:00 - 11:35:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę