Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2018-01-18 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-01-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:03:00 - 10:11:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl Rūtos Stankevičienės skyrimo į Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus pareigas (Nr. T2-12)    0_document.docx
10:11:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posėdį R. Stankevičienė Priimtas
3 Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
   1_document.docx
10:16:00 - 10:19:00 J. Balčienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.doc
10:19:00 - 10:22:00 J. Balčienė Priimtas
5 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-14)    0_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 J. Balčienė Priimtas
6 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 N. Kraujalienė. Kviesti į posėdį B. Zaronskis Priimtas
7 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-15)    0_document.docx
   1_document.doc
10:28:00 - 10:31:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr.T-13 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
   1_document.docx
10:31:00 - 10:34:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo bei lėšų rezervo lėšomis, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-3)    0_document.doc
10:34:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.doc
10:37:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį A. Vyšniauskienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
   1_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
12 Dėl pritarimo 2018 m. sausio 2 d. papildomam susitarimui Nr.2 prie 2016 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybos sudarymo (Nr. T2-18)    0_document.doc
10:46:00 - 10:51:00 I. Kulikauskienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 A. Pocius Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 A. Pocius Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Pocius Priimtas
17 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
11:00:00 - 11:03:00 S. Glinskis Priimtas
18 Dėl turto įgijimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-19)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto 11:06:00 - 11:11:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo (Nr. T2-20)    0_document.docx
   1_document.xls
11:11:00 - 11:14:00 M. Bražėnienė Priimtas
21 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
11:14:00 - 11:17:00 R. Samkus. Kviesti į posėdį A. Lysovas Priimtas
22 Dėl gautų prašymų Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:17:00 - 11:20:00 P. Žagunis Priimtas