Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2017-12-21 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2018 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
10:03:00 - 10:06:00 A. P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį G. Navickas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2018 metais nustatytmo (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:06:00 - 10:09:00 A. P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį G. Navickas Priimtas
3 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2018 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
10:09:00 - 10:12:00 A. P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-254)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xls
10:17:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių tobulinimo prioritetų sąrašo tvirtinimo (Nr. T2-244)    0_document.doc
10:25:00 - 10:30:00 R. Samkus Priimtas
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-238)    0_document.docx
   1_document.docx
10:33:00 - 10:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
10:36:00 - 10:39:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį A. P. Paškevičienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-141 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-76 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-251)    0_document.doc
10:39:00 - 10:42:00 V. Jakubonis Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-245)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 I. Kulikauskienė Priimtas
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-240)    0_document.docx
10:48:00 - 10:51:00 I. Kulikauskienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-237)    0_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 I. Kulikauskienė Priimtas
13 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-124 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų antro pusmečio užimtumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-247)    0_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-248)    0_document.docx
   1_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-249)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-250)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
17 Apie Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektą 11:06:00 - 11:11:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
18 Apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:11:00 - 11:15:00 P. Žagunis Priimtas
Bendras klausimas
19 Dėl lengvojo automobilio išlaikymo (išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. T2-252)    0_document.docx
10:12:00 - 10:17:00 A. P. Paškevičienė Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybos sudarymo (išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. T2-246)    0_document.doc
10:42:00 - 10:45:00 I. Kulikauskienė Įtrauktas į darbotvarkę