Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2017-11-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-11-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-232)    0_document.docx
10:03:00 - 10:08:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį S. Venckus Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:08:00 - 10:18:00 A. P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-214)    0_document.doc
10:18:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo (Nr. T2-219)    0_document.doc
10:23:00 - 10:26:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-216)    0_document.doc
10:26:00 - 10:29:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-233)    0_document.docx
10:29:00 - 10:32:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Virbalas Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl viešųjų įstaigų Velžio komunalinio ūkio ir Krekenavos komunalinio ūkio reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:32:00 - 10:37:00 I. Kulikauskienė. Kviesti į posėdį V. Virbalas Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros patvirtinimo (Nr. T2-230)    0_document.docx
   1_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 I. Kulikauskienė. Kviesti į posėdį V. Virbalas Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 I. Kulikauskienė. Kviesti į posėdį V. Virbalas Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl išmokos dydžio ir atsiskaitymo tvarkos nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičiams“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 I. Kulikauskienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-234)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xls
   5_document.xlsx
10:46:00 - 10:51:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
12 Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T2-208)    0_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 S. Venslavičienė Priimtas
13 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-209)    0_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finanuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-213)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-212)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 V. Petrauskienė Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-630 priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (Nr. T2-218)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 V. Petrauskienė Priimtas
17 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui (Nr. T2-236)    0_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 S. Biveinienė Priimtas
18 Dėl pritarimo projekto "Aplinkos atkūrimas" įgyvendinimui (Nr. T2-235)    0_document.docx
11:09:00 - 11:12:00 S. Biveinienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
11:12:00 - 11:17:00 R. Samkus Priimtas
20 Dėl Savivaldybės parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-211)    0_document.doc
11:17:00 - 11:20:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės išregistravimo (Nr. T2-223)    0_document.doc
11:20:00 - 11:23:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-215)    0_document.doc
11:23:00 - 11:26:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui parduoti turtą (Nr. T2-221)    0_document.doc
11:26:00 - 11:29:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl sutikimo perimti vastybės, kaip dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, tapimo viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke (Nr. T2-226)    0_document.doc
11:29:00 - 11:32:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl patalpų suteikimo (Nr. T2-206)    0_document.docx
11:32:00 - 11:35:00 A. Čiegytė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-227)    0_document.docx
11:35:00 - 11:38:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
11:38:00 - 11:41:00 A. Čiegytė Priimtas
28 Dėl pritarimo „ERASMUS+“ programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-217)    0_document.docx
11:41:00 - 11:44:00 A. K. Rimkus Priimtas
29 Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo (Nr. T2-224)    0_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 A. K. Rimkus Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-225)    0_document.docx
11:47:00 - 11:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-207)    0_document.doc
11:50:00 - 11:53:00 A. Pocius Priimtas
Informacija
32 Apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.doc
11:53:00 - 11:55:00 P. Žagunis Priimtas