Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2017-06-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-06-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-120)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
   16_document.docx
10:05:00 - 10:20:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį: A. K. Rimkus, A. P. Paškevičienė, R. Vilys, A. Blaževičius, J. Pagojienė, G. Navickas, V. Vapsva Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-118)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:20:00 - 10:35:00 A. Čiegytė. Kviečiamas į posėdį V. Virbalas Priimtas
3 Dėl Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:35:00 - 10:40:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamieji į posėdį: J. Pagojienė, B. Karmonienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d.sprendimo Nr. T-148 "Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
   1_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiama į posėdį: S. Motiejauskienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xls
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:43:00 - 10:50:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
10:50:00 - 10:55:00 S. Biveinienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-122)    0_document.doc
10:55:00 - 11:00:00 R. Samkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-138 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-121)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 R. Samkus Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-119)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 M. Bražėnienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-143)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 M. Bražėnienė Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto „Kompetencijų, kūrybiškumo ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“ įgyvendinimui pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą (KA1) (Nr. T2-124)    0_document.docx
11:09:00 - 11:12:00 M. Bražėnienė Priimtas
12 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo (Nr. T2-125)    0_document.docx
11:12:00 - 11:15:00 M. Bražėnienė Priimtas
13 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-128)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams (Nr. T2-138)    0_document.doc
11:18:00 - 11:21:00 S. Glinskis Priimtas
15 Dėl įgaliojimo suteikimo sudaryti servituto nustatymo sandorį (Nr. T2-132)    0_document.doc
11:21:00 - 11:24:00 S. Glinskis Priimtas
16 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
11:25:00 - 11:27:00 S. Glinskis Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-126)    0_document.docx
11:27:00 - 11:32:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų antro pusmečio užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-140)    0_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-129)    0_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.T-215 "Dėl patalpų skyrimo" pakeitimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
11:38:00 - 11:41:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl AB "Panevėžio energija" 2021 m. planuojamų investicijų Panevėžio rajone derinimo (Nr. T2-139)    0_document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-144)    0_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
11:50:00 - 11:53:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-133)    0_document.doc
11:47:00 - 11:50:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
11:53:00 - 11:56:00 A. Čiegytė Priimtas
26 Dėl savivaldybės būsto nuomos V. R. (duomenys neskelbiami) (Nr. T2-137)    0_document.doc
11:56:00 - 11:59:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-116)    0_document.doc
11:59:00 - 12:02:00 A. Čiegytė Priimtas
28 Dėl nesutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-117)    0_document.doc
12:02:00 - 12:05:00 A. Čiegytė Priimtas
29 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-130)    0_document.doc
12:05:00 - 12:08:00 A. Čiegytė Priimtas
Papildomas klausimas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansavimo (teisėtumo) audito išvados. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-146)    0_document.pdf
   1_document.docx
   2_document.xlsx
12:08:00 - 12:21:00 R. Viškelienė, G. Šarkiūnienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)    0_document.docx
12:21:00 - 12:24:00 S. Biveinienė Priimtas
Informacija
32 Apie daugiabučių namų renovavimą  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
12:24:00 - 12:30:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas. Priimtas
33 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:30:00 - 12:35:00 P. Žagunis Priimtas