Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2017-02-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-02-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.docx
   4_document.pdf
   5_document.docx
   6_document.pdf
   7_document.docx
   8_document.pdf
   9_document.docx
   10_document.pdf
   11_document.docx
   12_document.pdf
   13_document.docx
   14_document.pdf
   15_document.docx
   16_document.pdf
   17_document.docx
   18_document.pdf
10:05:00 - 10:15:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo (Nr. T2-39)    0_document.docx
10:15:00 - 10:21:00 M. Bražėnienė Priimtas
3 Dėl pritarimo projekto „Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas“ rengimui (Nr. T2-37)    0_document.docx
10:18:00 - 10:21:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.doc
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
10:21:00 - 10:36:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
10:36:00 - 10:39:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-43)    0_document.docx
10:39:00 - 10:42:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį V. Januškienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:45:00 - 10:48:00 R. Valantinienė, kviečiamas į posėdį A. Busila Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-41)    0_document.doc
10:48:00 - 10:51:00 R. Valantinienė, kviečiamas į posėdį A. Busila Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo' pakeitimo (Nr. T2-46)    0_document.docx
   1_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 V. Savickienė, kviečiamas į posėdį G. Navickas Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-51)    0_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį S. Stanulionis Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-35)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-47)    0_document.pdf
   1_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-48)    0_document.pdf
   1_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sitemos patvirtinimo (Nr. T2-33)    0_document.docx
   1_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (korficientais) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-31)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 S. Venslavičienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skatinimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-32)    0_document.docx
11:12:00 - 11:15:00 S. Venslavičienė Priimtas
18 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Reginai Zitai Viškelienei (Nr. T2-55)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.doc
11:18:00 - 11:21:00 V. Kuliešienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
11:21:00 - 11:24:00 V. Kuliešienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:24:00 - 11:27:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-27)    0_document.doc
11:27:00 - 11:32:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (Nr. T2-53)    0_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)    0_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 S. Biveinienė Priimtas
25 DĖL Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-24)    0_document.docx
11:38:00 - 11:41:00 S. Biveinienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2016 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-49)    0_document.docx
11:41:00 - 11:44:00 A. Zalatoris Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:44:00 - 11:47:00 S. Glinskis Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)    0_document.docx
11:47:00 - 11:50:00 I. Kulikauskienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-34)    0_document.docx
11:50:00 - 11:53:00 I. Kulikauskienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.docx
11:53:00 - 11:56:00 R. Trota Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-29)    0_document.docx
11:56:00 - 12:08:00 A. Narbutienė, D. Juodelienė, J. Kaušakys, J. Januškienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-26)    0_document.docx
12:08:00 - 12:11:00 D. Juodelienė Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-45)    0_document.doc
12:11:00 - 12:14:00 J. Masiokas Priimtas
Papildomas klausimas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl patalpų skyrimo" pakeitimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
12:14:00 - 12:17:00 A. Čiegytė Priimtas
35 Dėl Panevėžio r. Geležių pagrindinės mokyklos likvidavimo (Nr. T2-59)    0_document.doc
12:17:00 - 12:20:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamieji į posėdį S. Stanulionis, A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
36 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2016 metais ataskaitą (Nr. T2-57)    0_document.docx
12:20:00 - 12:25:00 R. Trota Priimtas
37 Dėl Piniavos mokyklos-darželio išplėtimo 12:25:00 - 12:28:00 S. Glinskis Priimtas
38 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:28:00 - 12:31:00 P. Žagunis Priimtas