Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2016-12-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-12-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2017 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiama į posėdį J. Pagojienė Priimtas
2 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2017 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2017 metais nustatymo (Nr. T2-218)    0_document.docx
10:11:00 - 10:15:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:15:00 - 10:20:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-214)    0_document.docx
10:20:00 - 10:25:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo (Nr. T2-225)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 A. Čiegytė. Kviečiamas į posėdį V. Virbalas Nepriimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xls
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:28:00 - 10:31:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
8 Išvada dėl Panevėžio rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją iki 1 170 823,0 Eur už VšĮ Velžio komunalinio ūkio imamą ilgalaikę paskolą investicijų projektui finansuoti. Dėl leidimo VŠĮ Velžio komunaliniam ūkiui imti ilgalaikę paskolą ir garantijos už ją suteikimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
10:31:00 - 10:40:00 R. Z. Viškelienė, G. Šarkiūnienė Priimtas
9 Dėl patalpų skyrimo (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. T2-232)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:46:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-29 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:56:00 - 11:00:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį I. Janušonienė Priimtas
15 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-221)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė Priimtas
16 Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-227)    0_document.doc
11:03:00 - 11:06:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
11:06:00 - 11:10:00 I. Kulikauskienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-215)    0_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 I. Kulikauskienė Priimtas
19 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
   12_document.pdf
   13_document.pdf
   14_document.pdf
   15_document.pdf
   16_document.pdf
11:13:00 - 11:16:00 S. Glinskis Priimtas
Papildomas klausimas
20 Dėl priedų už kvalifikacines klases kultūros ir meno darbuotojams nustatymo (Nr. T2-233)    0_document.doc
11:16:00 - 11:20:00 A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
21 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. gruodžio 13 d.  0_document.pdf
 1_document.pdf
11:20:00 - 11:23:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas Priimtas
22 Informacija Apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą 11:23:00 - 11:28:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
23 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:28:00 - 11:31:00 P. Žagunis Priimtas
24 Tarybos narių pareiškimas 11:31:00 - 11:33:00 P. Žagunis Balsuojama