Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2016-03-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-03-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. T2-67)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:15:00 - 11:15:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį: Administacijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-72)    0_document.docx
11:15:00 - 11:35:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį: Administacijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-62)    0_document.docx
11:45:00 - 11:48:00 R. Samkus Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais Bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.docx
11:48:00 - 11:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus patvirtinimo 2016-2017 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
11:58:00 - 12:05:00 A. K. Rimkus Priimtas
6 Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-64)    0_document.doc
12:05:00 - 12:08:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-60)    0_document.doc
   1_document.doc
12:08:00 - 12:11:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-65)    0_document.doc
   1_document.doc
12:11:00 - 12:14:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-63)    0_document.doc
12:14:00 - 12:17:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. T2-49)    0_document.doc
12:17:00 - 12:19:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl nuomos sutarties (Nr. T2-51)    0_document.doc
12:19:00 - 12:24:00 A. Čiegytė Nepriimtas
12 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
12:24:00 - 12:28:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-61)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
12:28:00 - 12:31:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
12:31:00 - 12:34:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
12:34:00 - 12:37:00 V. Jakubonis Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-53)    0_document.doc
12:37:00 - 12:40:00 V. Jakubonis Priimtas
17 Dėl pritarimo Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-56)    0_document.docx
12:40:00 - 12:43:00 V. Jakubonis Priimtas
18 Dėl pritarimo Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-57)    0_document.docx
12:43:00 - 12:46:00 V. Jakubonis Priimtas
19 Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“ projekto „Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-58)    0_document.docx
12:46:00 - 12:49:00 V. Jakubonis Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr.T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr.T-216 „Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-50)    0_document.docx
12:49:00 - 12:52:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-54)    0_document.doc
12:52:00 - 12:55:00 E. Lunskis Priimtas
22 Dėl pritarimo sutarties projektui (Nr. T2-71)    0_document.doc
12:55:00 - 13:05:00 S. Biveinienė Priimtas
23 Dėl pritarimo Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (Nr. T2-55)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
   12_document.pdf
   13_document.pdf
   14_document.pdf
   15_document.pdf
   16_document.pdf
   17_document.pdf
   18_document.pdf
   19_document.pdf
13:05:00 - 13:08:00 S. Glinskis, S. Biveinienė Priimtas
24 Dėl pritarimo keturšalės sutarties projektui (Nr. T2-69)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
13:08:00 - 13:10:00 V. Visockis Priimtas
Informacija
25 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.pdf
13:10:00 - 13:18:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas. Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 13:18:00 - 13:20:00 P. Žagunis Priimtas