Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2016-02-18 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-02-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-31)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.docx
   4_document.pdf
   5_document.docx
   6_document.pdf
   7_document.doc
   8_document.pdf
   9_document.doc
   10_document.pdf
   11_document.docx
   12_document.pdf
   13_document.docx
   14_document.pdf
   15_document.docx
   16_document.pdf
   17_document.docx
   18_document.pdf
10:05:00 - 10:10:00 R. Butėnaitė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-46)    0_document.xlsx
   1_document.xls
   2_document.doc
   3_document.xls
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:10:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 Dėl rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
   1_document.doc
10:25:00 - 10:28:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
4 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo investiciniam projektui finansuoti (Nr. T2-43)    0_document.docx
10:28:00 - 10:33:00 G. Šarkiūnienė. Kviečiama į posėdį P. Teišerskienė. Priimtas
5 Dėl pritarimo Panevėžio rajono 2009–2015 metų plėtros strateginio plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai (Nr. T2-32)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:33:00 - 10:37:00 R. Butėnaitė Priimtas
6 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-26)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 R. Butėnaitė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-24)    0_document.docx
10:40:00 - 10:44:00 R. Butėnaitė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-30)    0_document.doc
10:44:00 - 10:47:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. T2-45)    0_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-233 "Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-33)    0_document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-21)    0_document.doc
10:53:00 - 10:58:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2015 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.doc
10:58:00 - 11:02:00 V. Kuliešienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-37)    0_document.doc
11:02:00 - 11:05:00 V. Kuliešienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-27)    0_document.doc
11:05:00 - 11:09:00 S. Biveinienė Priimtas
15 DĖL Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-28)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 S. Biveinienė Priimtas
16 Dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimo plano patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
11:12:00 - 11:25:00 S. Biveinienė Priimtas
17 Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.doc
11:25:00 - 11:28:00 J. Kaušakys Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-41)    0_document.doc
11:28:00 - 11:31:00 R. Trota Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-29)    0_document.doc
11:31:00 - 11:34:00 R. Trota Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.doc
11:34:00 - 11:37:00 R. Trota Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-39)    0_document.doc
11:37:00 - 11:40:00 I. Kulikauskienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-35)    0_document.doc
11:40:00 - 11:43:00 A. Busila Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-34)    0_document.doc
11:43:00 - 11:46:00 A. Busila Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
   1_document.doc
11:46:00 - 11:49:00 Z. Bakanienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-22)    0_document.docx
11:49:00 - 11:52:00 A. Pocius Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-48)    0_document.doc
11:52:00 - 11:57:00 Komitetų pirmininkai P. Nevulis, J. Januškienė, D. Juodelienė, J. Kaušakys Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
11:27:00 - 12:00:00 D. Juodelienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)    0_document.doc
12:00:00 - 12:03:00 D. Dirsė Priimtas
Informacija
29 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:03:00 - 12:05:00 P. Žagunis Priimtas