Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2015-12-21 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-270)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
   3_document.xls
   4_document.xls
   5_document.xls
   6_document.xlsx
10:05:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-261)    0_document.docx
10:15:00 - 10:19:00 S. Venslavičienė. Kviečiami į posėdį R. Baltušis, A. Busila Priimtas
3 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2016 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-266)    0_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 A. P. Paškevičienė . Kviečiami į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2016 metais nustatymo (Nr. T2-269)    0_document.docx
10:22:00 - 10:27:00 A. P. Paškevičienė . Kviečiami į posėdį G. Navickas, G. Janionienė Priimtas
5 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2016 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-254)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 A. P. Paškevičienė . Kviečiama į posėdį J. Pagojienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-262)    0_document.docx
10:30:00 - 10:35:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamas į posėdį A. Blaževičius Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo (Nr. T2-263)    0_document.doc
10:35:00 - 10:42:00 R. Butėnaitė. Kviečiama į posėdį Z. Žilytė Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo (Nr. T2-260)    0_document.doc
10:42:00 - 10:47:00 A. Čiegytė. Kviečiama į posėdį Z. Žilytė Priimtas
9 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo (Nr. T2-255)    0_document.doc
10:47:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. T2-256)    0_document.doc
10:50:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-257)    0_document.doc
10:52:00 - 10:55:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-258)    0_document.doc
10:55:00 - 10:58:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-174 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-259)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl gyvenamojo namo įrašymo į parduodamų būstų sąrašą ir leidimo parduoti gyvenamąjį namą (Nr. T2-265)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programo patvirtinimo (Nr. T2-271)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl audito atlikimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-252)    0_document.doc
11:06:00 - 11:10:00 R. Sakalauskienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-253)    0_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 A. Pocius Priimtas
18 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2015–2018 metų investicijų plano derinimo (Nr. T2-267)    0_document.doc
11:13:00 - 11:16:00 R. Samkus Priimtas
19 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-268)    0_document.pdf
   1_document.docx
11:16:00 - 11:24:00 R. Samkus Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-264)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:24:00 - 11:27:00 S. Glinskis Priimtas
21 Dėl sutikimo perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešosios erdvės teritoriją (Nr. T2-273)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
11:27:00 - 11:33:00 S. Glinskis Priimtas
Papildomas klausimas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-272)    0_document.docx
11:33:00 - 11:38:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
23 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektą 11:38:00 - 11:48:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
24 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.doc
 1_document.doc
11:48:00 - 11:53:00 A. Lysovas Priimtas
25 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gruodžio 14 d. teikimo Nr. T-40(2.1) „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo rajono savivaldybėje taisyklių pakeitimo“ 11:53:00 - 11:55:00 P. Žagunis Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:55:00 - 12:00:00 P. Žagunis Priimtas