Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2015-11-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-11-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-249)    0_document.docx
10:05:00 - 10:10:00 A. K. Rimkus. Kviečiama į posėdį R. Bagdonienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-250)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
   3_document.xls
   4_document.xlsx
   5_document.xls
   6_document.xls
10:10:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-247)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:18:00 - 10:21:00 R. Samkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-248)    0_document.doc
10:21:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-236)    0_document.doc
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-244)    0_document.doc
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“ (Nr. T2-239)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:33:00 - 10:38:00 R. Butėnaitė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-240)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:38:00 - 10:42:00 R. Butėnaitė Priimtas
11 Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo (Nr. T2-241)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:42:00 - 10:45:00 S. Glinskis Priimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir panaikinimo (Nr. T2-245)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:45:00 - 10:48:00 S. Glinskis Nepriimtas
13 Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T2-237)    0_document.doc
10:48:00 - 10:52:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų“ pakeitimo (Nr. T2-238)    0_document.doc
10:52:00 - 10:53:00 I. Kulikauskienė Priimtas
Papildomas klausimas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl etikos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-251)    0_document.doc
10:53:00 - 11:00:00 I. Kulikauskienė Priimtas
Informacija
16 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.doc
11:00:00 - 11:05:00 P. Žagunis Priimtas