Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2015-10-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-10-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Lilijos Miežinienės skyrimo į Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio direktoriaus pareigas (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:05:00 - 10:10:00 S. Venslavičienė. Kviečiama į posėdį L. Miežinienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-227)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
   3_document.docx
10:10:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-212)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 I. Kulikauskienė Priimtas
4 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2016 metais (Nr. T2-217)    0_document.docx
10:18:00 - 10:21:00 A. Čiegytė Priimtas
5 Dėl audito atlikimo viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-230)    0_document.doc
10:21:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-214)    0_document.doc
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-151 "Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 "Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-213)    0_document.doc
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-218)    0_document.doc
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-221)    0_document.doc
10:33:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-219)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.pdf
10:36:00 - 10:39:00 P. Juknevičius Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-228)    0_document.doc
10:39:00 - 10:42:00 I. Matuzevičienė Priimtas
12 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo kriterijų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:42:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl sutarties nutraukimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-225)    0_document.doc
   1_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Masinių renginių organizavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar valdytojo teise valdomose naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-226)    0_document.doc
10:56:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl dalinio rėmimo skyrimo kultūros projektams (Nr. T2-229)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-23 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-23 'Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.doc
11:03:00 - 11:06:00 S. Biveinienė Priimtas
18 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-215)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:06:00 - 11:08:00 S. Glinskis Priimtas
19 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono Integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. T2-220)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 M. Bražėnienė Priimtas
20 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos “ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (Nr. T2-232)    0_document.doc
11:10:00 - 11:14:00 M. Bražėnienė Priimtas
21 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-4-102 "Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra" (Nr. T2-231)    0_document.docx
11:14:00 - 11:18:00 M. Bražėnienė Priimtas
Papildomas klausimas
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. T2-235)    0_document.doc
11:18:00 - 11:23:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
23 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugsėjo 29 d. reikalavimo Nr. R-15(2.2) „Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo ir dėl Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 163, 6 punkto vykdymo“ 11:23:00 - 11:25:00 P. Žagunis Priimtas
24 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugsėjo 30 d. teikimo Nr. T-30(2.1) „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo“ 11:25:00 - 11:27:00 P. Žagunis Priimtas
25 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. spalio 5 d. teikimo Nr. T-32(2.1) „Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 dalies pakeitimo ar panaikinimo“ 11:27:00 - 11:29:00 P. Žagunis Priimtas
26 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. spalio 8 d. teikimo Nr. T-34(2.1) „Dėl 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-782 pakeitimo ar panaikinimo“ 11:29:00 - 11:31:00 P. Žagunis Priimtas
27 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. spalio 8 d. teikimo Nr. T-35(2.1) „Dėl 2015 m. rugpjūčio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-836 panaikinimo“ 11:31:00 - 11:33:00 P. Žagunis Priimtas
28 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.doc
11:33:00 - 11:35:00 P. Žagunis Priimtas
29 Informacija dėl Naujamiečio Ramosios g. dalies asfaltavimo darbų 11:35:00 - 11:40:00 P. Žagunis. Kviečiama į posėdį J. Dambrauskienė Priimtas