Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2015-06-11 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-06-11 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-152)    0_document.doc
10:05:00 - 10:10:00 A. Čiegytė. Kviečiamias į posėdį S. Venckus Priimtas
2 Dėl vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų įrengimo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. T2-141)    0_document.jpg
   1_document.jpg
   2_document.jpg
   3_document.jpg
   4_document.jpg
   5_document.doc
   6_document.pdf
10:10:00 - 10:20:00 S. Glinskis. Kviečiamieji į posėdį S. Biveinienė, G. Sakalauskienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl biudžetinių įstaigų Panevėžio rajono Raguvos Švento Kazimiero senelių globos namų, Gustonių socialinių paslaugų centro, Krekenavos socialinės globos namų ir Ramygalos socialinių paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-153)    0_document.doc
10:20:00 - 10:25:00 I. Kulikauskienė, A. P. Paškevičienė. Kviečiamas į posėdį G. Navickas Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
10:25:00 - 10:30:00 D. Ulianskienė Priimtas
5 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl nuomos sutarčių atnaujinimo (Nr. T2-120)    0_document.doc
10:33:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-112)    0_document.doc
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-113)    0_document.doc
10:43:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl gyvenamojo namo įrašymo į parduodamų būstų sąrašą ir leidimo parduoti gyvenamąjį namą (Nr. T2-151)    0_document.doc
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo fondo likusių lėšų skyrimo (Nr. T2-114)    0_document.doc
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl koeficientų Panevėžio rajono savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo (Nr. T2-125)    0_document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-126)    0_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2015–2016 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-147)    0_document.docx
10:56:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo projektui (Nr. T2-124)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. T2-128)    0_document.doc
11:03:00 - 11:07:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 metų lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-133)    0_document.doc
11:07:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-136)    0_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-137)    0_document.doc
   1_document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.T-44 „ Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. T2-115)    0_document.docx
   1_document.docx
11:16:00 - 11:19:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui sudarymo“ ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. T2-117)    0_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-858 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-118)    0_document.docx
11:22:00 - 11:26:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
23 Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-119)    0_document.docx
11:26:00 - 11:29:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-140)    0_document.docx
11:29:00 - 11:32:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
25 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai (Nr. T2-143)    0_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. Pocius Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-144)    0_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 A. Pocius Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)    0_document.doc
11:38:00 - 11:41:00 A. Pocius Priimtas
28 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. T2-146)    0_document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. Pocius Priimtas
29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T2-122)    0_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 I. Kulikauskienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-148)    0_document.doc
11:47:00 - 11:50:00 I. Kulikauskienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
11:50:00 - 11:53:00 I. Kulikauskienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. T2-150)    0_document.docx
11:53:00 - 11:56:00 I. Kulikauskienė Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-139)    0_document.docx
11:56:00 - 12:00:00 I. Kulikauskienė Priimtas
34 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-202 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-123)    0_document.docx
12:00:00 - 12:03:00 I. Kulikauskienė Priimtas
35 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. T2-121)    0_document.docx
12:03:00 - 12:06:00 I. Kulikauskienė Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-153 "Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-154)    0_document.doc
12:06:00 - 12:09:00 S. Venslavičienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-613 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-130)    0_document.doc
12:09:00 - 12:12:00 S. Venslavičienė Priimtas
38 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-127)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
12:12:00 - 12:14:00 S. Glinskis Priimtas
39 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo (Nr. T2-129)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
12:14:00 - 12:16:00 S. Glinskis Priimtas
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-116)    0_document.doc
12:16:00 - 12:19:00 V. Jokubonis Priimtas
41 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
12:19:00 - 12:22:00 R. Butėnaitė Priimtas
Papildomas klausimas
42 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-155)    0_document.doc
12:22:00 - 12:30:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
43 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.doc
 1_document.doc
12:30:00 - 12:38:00 V. Balakauskas Priimtas
44 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gegužės 8 d. teikimo Nr. T-11 (2.1) „Dėl 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 pakeitimo“ 12:38:00 - 12:40:00 P. Žagunis Priimtas
45 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gegužės 18 d. teikimo Nr. T-12 (2.1) „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ 12:40:00 - 12:42:00 P. Žagunis Priimtas