Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2015-04-24 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-04-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas 13:05:00 - 13:10:00 P. Žagunis Priimtas
2 Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo procedūra 13:10:00 - 13:50:00 P. Žagunis Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-75)    0_document.doc
13:50:00 - 13:55:00 S. Venslavičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-76)    0_document.doc
13:55:00 - 13:58:00 P. Žagunis Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. T2-78)    0_document.doc
13:58:00 - 14:03:00 P. Žagunis Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo (Nr. T2-77)    0_document.doc
14:03:00 - 14:08:00 P. Žagunis Priimtas
7 Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-79)    0_document.doc
14:08:00 - 14:11:00 D. Čiplienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą (Nr. T2-80)    0_document.doc
14:11:00 - 14:14:00 P. Žagunis Priimtas
9 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. T2-81)    0_document.doc
14:14:00 - 14:17:00 E. Lunskis Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ (Nr. T2-72)    0_document.docx
14:17:00 - 14:22:00 R. Butėnaitė Priimtas