Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2015-03-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-03-27 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-63)    0_document.docx
   1_document.pdf
12:05:00 - 13:05:00 P. Žagunis. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-64)    0_document.docx
   1_document.docx
13:05:00 - 13:20:00 V. Žiurlys. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
3 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai teikti stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas (Nr. T2-62)    0_document.doc
13:20:00 - 13:25:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė Priimtas
4 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Kurganavos pagrindinę mokyklą ir Panevėžio r. Miežiškių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-43)    0_document.docx
13:25:00 - 13:30:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį E. Leonavičius Priimtas
5 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Katinų pagrindinę mokyklą ir Panevėžio r. Velžio gimnaziją (Nr. T2-44)    0_document.docx
13:30:00 - 13:35:00 A. K. Rimkus. Kviečiama į posėdį L Miežinienė Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015–2016 M. M. (Nr. T2-47)    0_document.docx
13:35:00 - 13:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-48)    0_document.doc
13:38:00 - 13:41:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
   1_document.xlsx
13:41:00 - 13:46:00 D. Ulianskienė Priimtas
9 Dėl pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-60)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.doc
13:46:00 - 13:49:00 D. Ulianskienė Priimtas
10 DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-50)    0_document.docx
   1_document.doc
13:49:00 - 13:54:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ IR PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-79 ,,DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T2-51)    0_document.docx
13:54:00 - 13:57:00 R. Samkus Priimtas
12 DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-52)    0_document.docx
13:57:00 - 14:00:00 R. Samkus Priimtas
13 VšĮ Velžio komunalinio ūkio atliekamų darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
14:00:00 - 14:03:00 R. Samkus Priimtas
14 Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-45)    0_document.doc
14:03:00 - 14:06:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-49)    0_document.doc
14:06:00 - 14:09:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
14:09:00 - 14:12:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-56)    0_document.doc
14:12:00 - 14:15:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-61)    0_document.docx
14:15:00 - 14:18:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-35)    0_document.doc
14:18:00 - 14:21:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-53)    0_document.doc
14:21:00 - 14:24:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-39)    0_document.docx
14:24:00 - 14:27:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-40)    0_document.docx
14:27:00 - 14:30:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T- 163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)    0_document.docx
14:30:00 - 14:36:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-37)    0_document.docx
14:36:00 - 14:39:00 R. Butėnaitė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-58)    0_document.doc
14:39:00 - 14:42:00 S. Venslavičienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-59)    0_document.doc
14:42:00 - 14:45:00 S. Venslavičienė Priimtas
27 Dėl pažintinio plaukiojimo „Ekrano“ gamyklos tvenkinyje pramoginiu laivu maršruto Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.jpg
   1_document.doc
   2_document.jpg
14:45:00 - 14:48:00 S. Biveinienė Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-236 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-41)    0_document.doc
   1_document.pdf
14:48:00 - 14:51:00 S. Glinskis Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T2-46)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
14:51:00 - 14:54:00 S. Glinskis Priimtas
30 DĖL GRĄŽINTINŲ ŽEMIŲ RAMYGALOS MIESTE SPECIALIOJO PLANO (KOREKTŪROS) PATVIRTINIMO (Nr. T2-55)    0_document.doc
14:54:00 - 14:57:00 S. Glinskis Priimtas
Papildomas klausimas
31 Dėl Panevėžio savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-66)    0_document.doc
14:57:00 - 15:04:00 A. Čiegytė Priimtas
32 Dėl autobuso laukimo paviljono nurašymo (Nr. T2-65)    0_document.pdf
15:04:00 - 15:08:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
33 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.doc
 1_document.doc
15:08:00 - 15:11:00 V. Balakauskas Priimtas
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 17 d. reikalavimo Nr. R-10 (2.2) 15:11:00 - 15:13:00 P. Žagunis Priimtas
35 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 17 d. teikimo Nr. T-8 (2.1) 15:13:00 - 15:15:00 P. Žagunis Priimtas
36 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 24 d. teikimo Nr. T-9 (2.1) 15:15:00 - 15:18:00 P. Žagunis Priimtas