Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 01
Posėdžio pavadinimas 2015-01-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-01-22 10:10:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-8)    0_document.doc
10:05:00 - 10:09:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-14)    0_document.doc
10:09:00 - 10:13:00 S. Venslavičienė. Kviečiamas į posėdį G. Navickas Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.xlsx
   5_document.docx
   6_document.xlsx
   7_document.docx
   8_document.xlsx
   9_document.docx
   10_document.xlsx
   11_document.docx
   12_document.xlsx
   13_document.docx
   14_document.xlsx
   15_document.docx
   16_document.xlsx
   17_document.docx
   18_document.xlsx
10:13:00 - 10:18:00 R. Butėnaitė. Kviečiami: I. Gedmantienė, G. Šarkiūnienė, A. Čiegytė, R. Samkus, V. Jakubonis, V. Savickienė, A. K. Rimkus, S. Jerpyliova, V. Janišienė, S. Biveinienė, R. Valantinienė, V. Visockis Priimtas
4 Dėl Maramurešo apskrities (Rumunija), Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės (Lietuva) bendradarbiavimo sutarties pasirašymo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 R. Butėnaitė Priimtas
5 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-2)    0_document.doc
10:20:00 - 10:23:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:23:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:26:00 - 10:29:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl nuomos sutarčių atnaujinimo (Nr. T2-16)    0_document.doc
10:29:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį“ pakeitimo (Nr. T2-19)    0_document.doc
10:32:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų panaudojimo 2014 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.doc
10:35:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, viešųjų darbų sąrašo, kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos, 2012 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
12 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-6)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
13 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-12)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Sporto renginių vykdymo bei dalyvaimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-1)    0_document.doc
10:48:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2014 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:53:00 - 10:56:00 R. Trota Priimtas
18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T2-9)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
10:56:00 - 10:58:00 S. Glinskis Priimtas
19 DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-15)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:58:00 - 11:00:00 S. Glinskis Priimtas
20 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PAKEITIMĄ (Nr. T2-20)    0_document.doc
   1_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
Informacija
21 Informacija dėl 2015 metų biudžeto projekto 11:03:00 - 11:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas