Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2014-12-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-12-22 10:10:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-247)    0_document.xls
   1_document.docx
   2_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M.GEGUŽĖS 8 D.SPRENDIMO NR. T-89 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-251)    0_document.doc
10:12:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-239)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:18:00 - 10:22:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS FILIALE RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMŲ ASMENINĖS HIGIENOS IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-228)    0_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 V. Savickienė Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-224 „DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSARGŲ, MINKŠTO INVENTORIAUS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 V. Savickienė Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMOS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS 2015 METAIS NUSTATYMO (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 V. Savickienė Priimtas
8 DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, PATALYNĖS IR APRANGOS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ 2015 METAIS PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO (Nr. T2-234)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 V. Savickienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono. savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-238)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 I. Gedmantienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-237)    0_document.doc
10:35:00 - 10:38:00 I. Gedmantienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-236)    0_document.docx
10:38:00 - 10:43:00 I. Gedmantienė Priimtas
12 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-227)    0_document.doc
10:43:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo (Nr. T2-248)    0_document.docx
10:46:00 - 10:49:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. 174 "Dėl dokumentų kopijų parengimo kainų" pakeitimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:49:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-435 „Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-232)    0_document.docx
10:52:00 - 10:55:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-243)    0_document.doc
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2015 metais“ pakeitimo (Nr. T2-221)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-249)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
19 DĖL PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMĄ NR. T-151 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ IR PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 2 D. SPRENDIMĄ NR. T-159 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIR (Nr. T2-233)    0_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 R. Valantinienė Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR JO SKELBIMO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-226)    0_document.docx
11:05:00 - 11:07:00 V. Janišienė Priimtas
21 Dėl pritarimo bendradarbiavimo deklaracijos projektui (Nr. T2-235)    0_document.doc
11:07:00 - 11:09:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-638 „Dėl Pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-241)    0_document.doc
11:09:00 - 11:11:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl leidimo mokėti priemoką už papildomą sporto salių priežiūrą“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-229)    0_document.docx
11:11:00 - 11:16:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-223)    0_document.docx
11:16:00 - 11:19:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono mokyklų pavadinimų pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-244)    0_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl mokesčio už praktinio vairavimo mokymą patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.docx
11:22:00 - 11:25:00 A. K. Rimkus Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo (Nr. T2-240)    0_document.doc
11:25:00 - 11:29:00 S. Venslavičienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono Savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-225)    0_document.doc
11:29:00 - 11:32:00 S. Venslavičienė Priimtas
29 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-245)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
11:32:00 - 11:35:00 S. Glinskis Priimtas
30 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-246)    0_document.doc
   1_document.doc
11:35:00 - 11:39:00 S. Biveinienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-250)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
11:39:00 - 11:42:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
32 DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2013-11-22 PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS“ ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES NR. S1-491/BETA-4-2013-48/BS-2013-103 (Nr. T2-252)    0_document.doc
11:42:00 - 11:45:00 M. Malinauskas Priimtas
Informacija
33 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektą 11:45:00 - 11:55:00 G. Šarkiūnienė Nepriimtas