Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2014-11-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-11-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-215)    0_document.xls
   1_document.doc
   2_document.docx
   3_document.doc
   4_document.doc
   5_document.doc
   6_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-54 "DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“PAKEITIMO (Nr. T2-196)    0_document.doc
10:12:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-89 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-197)    0_document.doc
10:15:00 - 10:18:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-179)    0_document.doc
10:18:00 - 10:21:00 S. Biveinienė Priimtas
5 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-193)    0_document.odt
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:21:00 - 10:24:00 S. Glinskis Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-241 ,,DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-194)    0_document.doc
10:24:00 - 10:27:00 S. Glinskis Priimtas
7 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-212)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
10:27:00 - 10:30:00 S. Glinskis Priimtas
8 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATŲ PASKIRTĮ (Nr. T2-218)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
10:30:00 - 10:33:00 S. Glinskis Priimtas
9 DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, DYDŽIŲ NUSTATYMO 2015 METAIS (Nr. T2-199)    0_document.docx
10:33:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-211)    0_document.doc
10:36:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-191)    0_document.doc
10:39:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
12 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-214)    0_document.doc
10:42:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl žemės mokesčio (Nr. T2-185)    0_document.doc
10:45:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T2-182)    0_document.doc
10:48:00 - 10:51:00 A. Čiegytė Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENIMO NR. T-122 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PREAMBULĖS PAKEITIMO (Nr. T2-200)    0_document.odt
10:51:00 - 10:54:00 A. Čiegytė Priimtas
16 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PREAMBULĖS PAKEITIMO (Nr. T2-201)    0_document.odt
10:54:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. T-709 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PREAMBULĖS PAKEITIMO (Nr. T2-202)    0_document.odt
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
18 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-190)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. T2-186)    0_document.odt
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
20 DĖL TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-187)    0_document.doc
11:06:00 - 11:09:00 A. Čiegytė Priimtas
21 DĖL AUDITO ATLIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE VELŽIO KOMUNALINIAME ŪKYJE (Nr. T2-188)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 A. Čiegytė Priimtas
22 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-198)    0_document.doc
11:12:00 - 11:15:00 A. Čiegytė Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ IR JŲ DIFERENCIACIJOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-184)    0_document.odt
11:15:00 - 11:18:00 A. Čiegytė Priimtas
24 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LENAUDA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO (Nr. T2-216)    0_document.odt
11:18:00 - 11:21:00 A. Čiegytė Priimtas
25 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL KREIPIMOSI SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS GAUTI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-178)    0_document.doc
11:21:00 - 11:24:00 V. Savickienė Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL MAKSIMALAUS TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO RAJONO GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-180)    0_document.docx
11:24:00 - 11:27:00 V. Savickienė Priimtas
27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-181)    0_document.docx
11:27:00 - 11:30:00 V. Savickienė Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-192)    0_document.odt
11:30:00 - 11:33:00 V. Janišienė Priimtas
29 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ AUDITĄ (Nr. T2-210)    0_document.doc
11:33:00 - 11:36:00 R. Valantinienė Priimtas
30 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Nr. T2-217)    0_document.doc
11:36:00 - 11:39:00 R. Valantinienė Priimtas
31 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-195)    0_document.xls
   1_document.docx
11:39:00 - 11:42:00 R. Butėnaitė Priimtas
32 DĖL DALINIO RĖMIMO SKYRIMO KULTŪROS PROJEKTAMS (Nr. T2-213)    0_document.odt
11:42:00 - 11:47:00 S. Kriukienė Priimtas
33 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO MOKYKLŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-183)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
11:47:00 - 11:50:00 S. Kriukienė Priimtas
34 Dėl atlyginimo dydžio už Muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (Nr. T2-189)    0_document.doc
11:50:00 - 11:53:00 S. Kriukienė Priimtas
35 Dėl mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-205)    0_document.doc
11:53:00 - 11:56:00 S. Kriukienė Priimtas
36 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL KULTŪROS CENTRŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-203)    0_document.odt
11:56:00 - 11:58:00 S. Kriukienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ pakeitimo (Nr. T2-204)    0_document.odt
11:58:00 - 12:00:00 S. Kriukienė Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-206)    0_document.doc
12:00:00 - 12:03:00 S. Kriukienė Priimtas
39 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio miesto vaikų, priimamų į Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vienos dienos įkainio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-207)    0_document.docx
12:03:00 - 12:06:00 S. Kriukienė Priimtas
40 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-208)    0_document.docx
12:06:00 - 12:08:00 S. Kriukienė Priimtas
41 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-209)    0_document.docx
12:08:00 - 12:10:00 S. Kriukienė Priimtas
Papildomas klausimas
42 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-219)    0_document.docx
12:10:00 - 12:15:00 V. Savickienė Priimtas
Informacija
43 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.doc
 1_document.doc
12:15:00 - 12:25:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas Priimtas