Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2014-10-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-10-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-173)    0_document.docx
   1_document.xls
10:05:00 - 10:12:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-79 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-160)    0_document.doc
10:12:00 - 10:15:00 R. Valantinienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-163)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 R. Valantinienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-162)    0_document.docx
10:18:00 - 10:21:00 R. Valantinienė Priimtas
5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS (Nr. T2-159)    0_document.doc
10:21:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-168)    0_document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
7 DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR NUOMOS MOKESČIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-169)    0_document.doc
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
8 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO IR ATSISKAITYMO TVARKOS NUSTATYMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIAMS“ PAKEITIMO (Nr. T2-161)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 V. Janišienė Priimtas
9 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-164)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
10:33:00 - 10:36:00 S. Glinskis Priimtas
10 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-172)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
10:36:00 - 10:39:00 S. Glinskis Priimtas
11 Dėl Panevėžio r. savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Panevėžio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-165)    0_document.doc
10:39:00 - 10:42:00 R. Samkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-166)    0_document.doc
10:42:00 - 10:45:00 R. Samkus Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Leidimų važiuoti Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)    0_document.doc
10:45:00 - 10:48:00 R. Samkus Priimtas
14 Sprendimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo ir dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešojo naudojimo teritorijoje, nuostatų patvirtinimo“pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-175)    0_document.docx
10:48:00 - 10:51:00 R. Samkus Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATŲ TAIKYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-170)    0_document.doc
10:51:00 - 10:53:00 V. Jurkštienė Priimtas
16 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO MOKYKLŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-171)    0_document.doc
10:53:00 - 10:57:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl finansinės paramos skyrimo Svajūnui Liberiui (Nr. T2-174)    0_document.doc
10:57:00 - 11:00:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
Papildomas klausimas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-176)    0_document.doc
   1_document.xls
11:00:00 - 11:10:00 M. Bražėnienė Priimtas
19 DĖL GRĄŽINTINŲ ŽEMIŲ RAMYGALOS MIESTE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-177)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
11:10:00 - 11:15:00 S. Glinskis Priimtas