Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Klausiu dar kartą tik kitaip. Kada asfaltuosite kelią- gatvę, esančią Spirakiuose, pavadinimu Tartališkio?

  Artimiausiu metu nėra numatyta asfaltuoti nurodytos gatvės. Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo bei remonto darbų vykdymas nustatomas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašu.


  Ar yra planuojama atvesti geriamą vandenį ir nuotekas į Ekranas 1 sodų bendriją, Plukių kaime?

  Artimiausiu metu sodų bendrijose nėra planuojama įrenginėti vandentiekio ir nuotekų tinklų.


  Norėjau pasidomėti kada bus baigtas vedukas iš Molainių į Berniūnus,verslas Berniūnuose gyvenu Molainiuose ,darant lanką kiekvieną dieną pravažiuojame po dvidešimt papildomų km. Per metus susidaro nemažos išlaidos. Norėčiau sulaukti konkretaus atsakymo.

  Apgailestaujame bet negalime nurodyti tikslaus termino kada bus užbaigti kelio statybos darbai į Berniūnus per Panevėžio aplinkkelio požeminį tunelį. Yra užsitęsusios žemės sklypo iš privačių asmenų perėmimo procedūros reikiamos kelio tiesimui. Išsprendus su žemės sklypo perėmimu susijusius klausimus, kelias bus užbaigtas tiesti nedelsiant. Šiuo metu kelio statybos projektas parengtas, rangos darbų sutartis darbų vykdymui yra sudaryta.


  Prie kelio į savo sklypą, kuris servituto teise priklauso dar dviem miškų savininkams, norėtume pasistatyti kelio ženklą, ribojantį pašalinių transporto priemonių eismą. Kokius dokumentus tokiu atveju ir kam reikėtų pateikti? Bei kokia viso proceso tvarka?

  Pažymime, kad Savivaldybei nesuteikta teisė aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, todėl atsakydami į Jūsų klausimą pateikiame tik informaciją apie jas.

  Mūsų šalyje automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio nuostatomis keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas, kad, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Kelių įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys, o teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, reglamentuoja Civilinis kodeksas. Kelių įstatymo 18 straipsnis numato, kad kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnis nustato, kad saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant eismo saugumo priemones organizuoja ir koordinuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones. Taigi, savivaldybė priima sprendimus dėl eismo organizavimo tik jai priklausančiuose vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose.

  Apibendrinant išdėstytą informaciją, darytina išvada, kad riboti eismą savo nuožiūra galite tik kelyje, esančiame Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, su sąlyga, jei žemės sklypui nėra nustatytas tokį ribojimą draudžiantis servitutas. Kitais atvejais kelio užtvėrimas gali pažeisti kitų asmenų teises.


  Norėjau paklausti mes pasidarėme nuoteku valymo irenginius ir nežinojome kad reikalingas statyba leidžiantis dokumentas. Ar mes galime kaip nors pildyti pareiška susigrąžinti dali išlaidu ar ne. Ačiū už atsakyma.

  Nuotekų valyklų statybos darbų atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir atitinkami statybos techniniai reglamentai. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Individualių nuotakų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu kompensacija yra skiriama tik už teisės aktų nustatyta tvarka atliktus darbus ir pateikus apraše nurodytus dokumentus. Vienas iš tokių dokumentų yra statybos leidimas. Be statybos leidimo įrengta nuotekų valykla vertinama kaip savavališka statyba, o savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54