Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Perskaičiau įstatymus ir juose buvo nurodyta, jog tėvams priklauso išmoką už vaiką iki 18 metų arba studijuojančiam vaikui iki 26 metų. Ar tikrai mokama? Ir ar priklauso tada, jei pavyzdžiui aš po mokyklos metus nestudijavau, ir dabar studijuoju ar mano tėvams priklauso išmoka už mane?

  Išmoka vaikui mokama nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.


  Laba diena, sudariau išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ir pagal ją įgyjau nekilnojamą turtą, kuriame iki gyvos galvos gyvens ir juo naudosis tik mano močiutė ( aš jame negyvensiu ir jo nenaudosiu). Ar ji nepraras galimybės gauti jai priklausančias kompensacijas ( už komunalines paslaugas)? Kokius dokumentus tokiu atveju reikia turėti su savimi, kreipiantis dėl kompensacijų prasidedant šaltajam sezonui?

  LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 23 str. 2 d. 8 p. yra numatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto.

  Jums reikia kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje gyvenate, turėti asmens dokumentą, dovanojimo sutartį. Seniūnijos Piniginės socialinės paramos teikimo komisija priims sprendimą dėl paramos teikimo.


  Sveiki, norėjau pasidomėti, vyras jau mėnuo dirba kitoje darbovietėje, prieš tai dirbo kitame darbe socelinis mums dadeda pašalpa trūkstamą suma iki to kad iš estų pajamos, 2men jau kovojame su buvusiu darbdavių dėl pajamų mokesčiu pažymos kuri reikalinga apskaičiuoti soc pašalpai, jis pyktibiskai tu pažymų neišduoda soc skyrius perspetas kad negalime gauti siūlėme ir klausėme ar netinka pažymos iš Sodros? Atsakymas soc skyriaus kad kada gausit pažymas tada ir atveskit tai kaip mum gauti jei neduoda, gaunasi taip kad valstybei naudingus darbus dirbome už nieką… Ar pristačius pažymą iš naujos darbovietės nuo jos paskaičiavus ar mums kas gražins už praeitus mėnesius ačiū už info

  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 dalyje numatoma, kad asmenys, besikreipiantys soc. paramos, prie prašymo-paraiškos turi pridėti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama.

  Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-358 redakcija).

  20 str. 6 dalyje numatyta, kad piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte (pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas) nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos.


  Sveiki, kur kreiptis, dėl vaiko pinigų? Nors papildomai prašymo teikti nereikia, tačiau vasario mėnesį aš jų negavau

  Laba diena,
  Negaliu atsakyti į šį klausimą, nes nežinau nei kas nei dėl kokios išmokos teiraujasi.
  Prašome kreiptis į socialinės paramos skyriaus specialistus nurodant savo asmens duomenis.

  Pagarbiai,
  Danutė Jankauskienė
  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
  socialinės paramos skyriaus
  vyresnioji socialinių išmokų specialistė
  tel. 8 45 508 209


  Sveiki. Į kurį kabinetą reikia pristatyti pažymą apie nėštumą, kad gaučiau vienkartinę išmoką?

  Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis į 135 kab. pateikiant prašymą ir pridedant medicininį pažymėjimą forma 046/a .


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54