Dažniausiai užduodami klausimai

Sveiki. Norėtumėm sužinoti kodėl uždaryta kelio atkarpa Upytėje ties tvenkiniu?

2014 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos posėdyje buvo svarstomas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato prašymas Panevėžio g. gale, Upytės k., įrengti kelio ženklus ,,Posūkio kryptis į kairę“ ir ,,Įvažiuoti draudžiama“, sudarant galimybę saugiai įvažiuoti iš Panevėžio g., Upytės k. į kelią Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro viršininkas V. Mačėnas informavo komisiją, kad 2014-07-22 vykusios kelių ir gatvių apžiūros metu ženklų įrengimo, kaip laikinos eismo saugumą užtikrinančios priemonės, klausimą aptarė Kelių policijos biuro, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ ir rajono savivaldybės specialistai. Sankryžą rekonstruoti taip, kad ji atitiktų normatyvinius reikalavimus, numatoma 2015–2016 metais.


Sveiki.Noriu paklausti ar sulauksime kada nors vandentiekio Ėriškių gyvenvietėje?

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-05-18 d. sprendimu Nr. T-118 patvirtintame Savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane Ėriškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas numatytas pirmajame prioritete. Iš 23 pagal svarbą į šitą pirmenybinį sąrašą atrinktų rajono gyvenviečių vandentvarkos projektai jau įgyvendinti dešimtyje. Šiuo metu baigiami vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros II-o etapo darbai Krekenavoje ir Ramygaloje, o artimiausiu metu bus ieškoma finansinių galimybių projektams Žibartoniuose, Paįstryje ir Ėriškiuose įgyvendinti. Remiantis specialiojo plano duomenimis, Ėriškių k. numatomam 9,36 km ilgio vandentiekio ir 9,36 km ilgio nuotekų surinkimo tinklų įrengimui, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių ir 4 nuotekų siurblinių statybai reikia apie 11,0 mln. litų arba apie 3,18 mln. eurų. Tokios vertės projektų rajono Savivaldybė finansuoti vien savo biudžeto lėšomis negali, todėl bus rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai 2014-2020 m. laikotarpyje gauti.


Laba diena. Situacija: Gyvenu daugiabutyje name (buvusiame bendrabutyje).Mūsų butas turi atskirą įėjimą iš lauko .Dabar pradėjusi administruoti namą įmonė liepia mokėti už namo bendroms patalpoms naudojamas paslaugas,nors mūsų butas tomis bendromis patalpomis nesinaudoja 100 procentų. Ar tai teisinga?Ką daryti,kad mūsų butui nebūtų priskaičiuojami šie mokesčiai?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828)  4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad  jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos  arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.  Administratoriaus funkcijos yra nustatytos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu     Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94).  Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Atsižvelgdami į tai, siūlome kuo greičiau įsteigti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją  arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį.


Kur kreiptis ir kokia tvarka nagrinėjami prašymai dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo? Gyvename Žemdirbių gatvėje (Velžyje) ir baugina kai kurie nesaugiu greičiu nuo Kirkūnų kaimo link Velžio centro važiuojantys vairuotojai.

Dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo prašymą reikia pateikti seniūnui.

Kreipimosi nagrinėjomo tvarka:
seniūnas, išnagrinėjęs greičio slopinimo kalnelio įrengimo būtinybę, parengia schemą, kurioje pažymi kalnelio įrengimo vietą. Schemą suderina su gyventojais, prie kurių namų bus įrengtas kalnelis, ir kreipiasi į Kelių policijos biurą dėl raštiško pritarimo pasiūlymui.

Jei pritarimai iš gyventojų ir policijos gauti,—  seniūnas raštu kreipiasi Kelių eismo saugumo komisiją ir, gavęs protokolinį pritarimą įrengti kalnelį,  organizuoja jo įrengimą.


Užduokite savo klausimą

    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05