Dažniausiai užduodami klausimai

Sveiki, norėjau pasidomėti, vyras jau mėnuo dirba kitoje darbovietėje, prieš tai dirbo kitame darbe socelinis mums dadeda pašalpa trūkstamą suma iki to kad iš estų pajamos, 2men jau kovojame su buvusiu darbdavių dėl pajamų mokesčiu pažymos kuri reikalinga apskaičiuoti soc pašalpai, jis pyktibiskai tu pažymų neišduoda soc skyrius perspetas kad negalime gauti siūlėme ir klausėme ar netinka pažymos iš Sodros? Atsakymas soc skyriaus kad kada gausit pažymas tada ir atveskit tai kaip mum gauti jei neduoda, gaunasi taip kad valstybei naudingus darbus dirbome už nieką… Ar pristačius pažymą iš naujos darbovietės nuo jos paskaičiavus ar mums kas gražins už praeitus mėnesius ačiū už info

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 dalyje numatoma, kad asmenys, besikreipiantys soc. paramos, prie prašymo-paraiškos turi pridėti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama.

Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-358 redakcija).

20 str. 6 dalyje numatyta, kad piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte (pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas) nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos.


Sveiki, kur kreiptis, dėl vaiko pinigų? Nors papildomai prašymo teikti nereikia, tačiau vasario mėnesį aš jų negavau

Laba diena,
Negaliu atsakyti į šį klausimą, nes nežinau nei kas nei dėl kokios išmokos teiraujasi.
Prašome kreiptis į socialinės paramos skyriaus specialistus nurodant savo asmens duomenis.

Pagarbiai,
Danutė Jankauskienė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
socialinės paramos skyriaus
vyresnioji socialinių išmokų specialistė
tel. 8 45 508 209


Sveiki. Į kurį kabinetą reikia pristatyti pažymą apie nėštumą, kad gaučiau vienkartinę išmoką?

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis į 135 kab. pateikiant prašymą ir pridedant medicininį pažymėjimą forma 046/a .


Laba diena.Noriu paklausti,ar man priklauso soc pasalpa,jei esu išsituokusi,auginu mokyklinio amziaus vaikus,ir pati mokausi pagal bendrojo lavinimo programa,Vakarineja mokykloja,darbo birzoi nestoviu.

Laba diena, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 8 str. 1d. 2p. numato, kad  teisę į socialinę paramą turi asmenys, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.


Sveiki, esu 25 metų dieninio skyriaus studentė ir gaunu socialinę pašalpą. Jei įsidarbinčiau nepilnu etatu, nuo kokio dydžio algos netekčiau socialinės paramos?

Jei Jus,  įsidarbintumete ir gautumete darbo užmokestį didesnį negu 102eur. ( atskaičius mokesčius), tada netektumete socialinės paramos. Pagarbiai: Vyresn. socialinių išmokų specialistė        Zita Dudėnienė telef. (845 58 29 98)


Laba diena,tvarkiausi lapkricio men.soc pasalpa,vyras stovi birzoje musu pajamos tik 74eurai,seimoje 6 asmenys,ar gausiu ja?

Laba diena,

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

ĮSTATYMO 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal šio įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui;

3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.


Laba diena, esu 24 metų dieninio skyriaus antro kurso studentas, pajamų jokių neturiu. Ar turiu teisę į socialinę pašalpą? Ačiū už atsakymą.

Vyresni nei 24 metų asmenys, kurie mokosi arba studijuoja aukštojoje mokykloje ir yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, turi teisę į piniginę socialinę paramą.


Labas vakaras, esu prisiregistravusi prie buto kuriame gyvenu jau metai. Auginu viena du nepilnamecius vaikus. Ar galiu prasyti kompensacijos? Kokie reikalavimai?

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 7 str., 1 dalies reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.


Užduokite savo klausimą

    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05