Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gydymo paskirties pastato Didžioji g. 3 Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., keitimo į pagalbinio ūkio paskirties pastatą, neatliekant statybos darbų  projektas.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Gydymo paskirtis keičiama į pagalbinio ūkio paskirties pastatą.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų vadovė: Sonata Šleivienė, [email protected], +370 6 8728605

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas (Užsakovas) – R. T

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Panprojektas“, Laisvės a. 18, Panevėžys, tel. Nr.: +370 45 581875, darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką). Taip pat susipažinti su parengtais projektiniai pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės tinklapyje www.panrs.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Panprojektas“ Laisvės a. 18, Panevėžys, LT-35201 Panevėžys, Elektroninio pašto adresu: [email protected] Iki 2024-01-16

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešinimas vyks nuotoliniu būdu 2024-01-16, 16:00-17:00 val.

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMDc5ZTMtOGQwZC00MzJhLWI5MWYtOGFlNmFiYzgzZjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d


Architektūros skyriaus informacija